Με κείμενο του Ευάγγελου Παπανούτσου το οποίο έχεις ως θέμα τη φιλία από το βιβλίο «Πρακτική Φιλοσοφία» ξεκίνησαν οι Πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές της τρίτης Λυκείου στο μάθημα της ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

Εδώ μπορείτε να δείτε ολόκληρο το θέμα των Πανελληνίων Εξετάσεων στο μάθημα της ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

Εκτός από τις ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού οι μαθητές κλήθηκαν επίσης να αναπτύξουν μια ομιλία 500-600 λέξεων την οποία σύμφωνα με την εκφώνηση θα έπρεπε να συντάξουν για να την εκφωνήσουνσε εκδήλωση του σχολείου, με θέμα τις ανθρώπινες σχέσεις στη σύγχρονη εποχή κατά την οποία θα έπρεπε να εκθέσουν:

 •  τα χαρακτηριστικά της γνήσιας φιλίας, όπως αυτοί την αντιλαμβάνονται
 • την άποψή τους σχετικά με τον ρόλο των μέσων κοινωνικής
  δικτύωσης/διαδικτύου στη δημιουργία σχέσεων φιλίας.

Να θυμίσουμε πως στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά περίπου 104. 000 υποψήφιοι διεκδικώντας 69.985 προσφερόμενες θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Τονίζεται ότι το 95% των εξεταζόμενων έχει επιλέξει το νέο σύστημα εξέτασης με τέσσερα μαθήματα, ενώ ένα 5% θα εξεταστεί με τον παλιό τρόπο.

1.000 και 40 βαθμολογικά κέντρα θα λειτουργήσουν συνολικά σ’ ολόκληρη την χώρα.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά όλο το πρόγραμμα των Πανελληνίων 2016.

Οι απαντήσεις από το ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» στο iPop.gr:

Α. Το δοκίμιο του Ευάγγελου Παπανούτσου αναφέρεται στα είδη των
φιλικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων και στα
χαρακτηριστικά τους. Αναλυτικότερα, η φιλία θεωρείτο ανέκαθεν
πολύτιμο απόκτημα του ανθρώπου, στενά συνδεδεμένο με την αγάπη.
Για αυτό και επαινέθηκε ποικιλοτρόπως σε παγκόσμιο επίπεδο από
ανθρώπους της διανόησης και όχι μόνο. Βασική προϋπόθεση για την
ανάπτυξη φιλικών σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους αποτελεί η
ύπαρξη αμοιβαίων αισθημάτων εκτίμησης και αγάπης, ώστε ο ένας να
διάκειται ευμενώς προς τον άλλο. Βέβαια, υπάρχουν και φιλίες που
αναπτύσσονται στη βάση χρησιμοθηρικών κριτηρίων, αφού στην
περίπτωση αυτή το άτομο είτε αντλεί ικανοποίηση είτε προπαθεί να
επωφεληθεί από τη συναναστροφή με τον φίλο. Ωστόσο, υπάρχει και η
βαθιά, διαρκής φιλία, που συνδέει χωρίς ιδιοτελή κίνητρα άτομα που
μοιράζονται έναν κοινό αξιακό κώδικα και συντελεί στον ψυχικό
συμπλησιασμό τους. Στην τελευταία περίπτωση, ο άνθρωπος παρέχει
υποστήριξη σε κρίσιμες περιστάσεις στον φίλο του, χωρίς, βέβαια, να
διστάζει να του ασκήσει και κριτική, όταν αυτό απαιτείται.

Β1. Λάθος, Σωστό, Σωστό, Σωστό, Λάθος.

Β2. α) Η τρίτη παράγραφος του κειμένου αναπτύσσεται με διαίρεση και
αιτιολόγηση. Αρχικά, ο συγγραφέας παρουσιάζει τη διαίρεση που έκανε
ο Αριστοτέλης στα είδη της φιλίας (διαιρετέα έννοια η φιλία, μέλη
διαίρεσης η φιλία «δια το χρήσιμον», η φιλία «δι’ ηδονήν», η φιλία «δια το
αγαθόν» και διαιρετική βάση τα κριτήρια στα οποία στηρίζονται οι
άνθρωποι, για να δημιουργήσουν φιλικές σχέσεις). Στη συνέχεια, ο
συγγραφέας αιτιολογεί γιατί συνδεόμαστε με τους συνανθρώπους μας σε
κάθε είδος φιλικής συναναστροφής. Χαρακτηριστική είναι και η χρήση της
διαρθρωτικής λέξης «επειδή», που αποτελεί ένδειξη για την ανάπτυξη
της παραγράφου με αιτιολόγηση.

Β2. β) άλλωστε: προσθήκη με έμφαση, δηλαδή: επεξήγηση, όταν:
χρονική σχέση, λοιπόν: συμπέρασμα.

Β3. α) εγκωμίασαν: επαίνεσαν / εκθείασαν, ευχαρίστηση: ικανοποίηση,
συναναστροφής: συγχρωτισμού, ακατάλυτη: διαρκής / μόνιμη,
φθείρεται: καταστρέφεται.

β) οικεία: ανοίκεια, επιδέξιος: αδέξιος, αξία: απαξία, ωφέλεια: ζημία
/ βλάβη, αυστηρό: επιεικές.

Β4. α) «δια το χρήσιμον»: Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τα εισαγωγικά,
για να παρουσιάσει αυτούσια τη φράση του Αριστοτέλη.
«αγαπά»: Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τα εισαγωγικά, για να δηλώσει
ειρωνεία, να υπονοήσει πως στην περίπτωση της «δι’ ηδονήν» φιλίας τα
άτομα δεν αγαπιούνται πραγματικά, αλλά ενώνονται με δεσμούς
συμφέροντος.

(υλικό ή ηθικό): Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί την παρένθεση, για να
παραθέσει μέσα σε αυτήν μια πληροφορία με επεξηγηματικό χαρακτήρα.
β) Στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το β’
ενικό πρόσωπο, για να δώσει ζωντάνια και παραστατικότητα στον λόγο
και να εμπλέξει συναισθηματικά τον αναγνώστη στα γραφόμενα,
ανοίγοντας διάλογο μαζί του.

Στην τρίτη παράγραφο του κειμένου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το α’
πληθυντικό πρόσωπο, για να δώσει ζωντάνια και παραστατικότητα στον
λόγο και να τονίσει την καθολικότητα του φαινομένου, να δείξει πως όσα
λέει αφορούν όλους τους ανθρώπους, ακόμη και τον ίδιο.

Γ1. Αξιότιμοι καθηγητές και γονείς,
Αγαπητοί συμμαθητές και συμμαθήτριες,
Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία από αυτό εδώ το βήμα να
αναφερθώ σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα για εμάς τους νέους, όπως είναι
το ζήτημα της φιλίας και η σχέση του με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
τα οποία καθημερινά χρησιμοποιούμε όλοι.

Πρόλογος: Η φιλία είναι η βαθύτερη επαφή και επικοινωνία μεταξύ δύο ή
περισσότερων ανθρώπων, η οποία στηρίζεται στην αμοιβαία και
ανιδιοτελή εκτίμηση. Είναι μια σχέση που οικοδομείται στη βάση των
ευγενέστερων συναισθημάτων του ανθρώπου και στην ανιδιοτελή
προσφορά στον συνάνθρωπο με πνεύμα αφοσίωσης. Αποτελεί έναν
ισχυρό δεσμό που αναπτύσσεται ανάμεσα στους ανθρώπους και
στηρίζεται στην αμοιβαία συμπάθεια και στα κοινά ενδιαφέροντα.

Βέβαια, δεν νοείται φιλική σχέση, αν δεν υφίσταται η αγάπη και αν οι
σχέσεις των ανθρώπων δεν διακατέχονται από συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά, τα οποία είναι ανάγκη να αναφερθούν στη συνέχεια.

Α’ ζητούμενο: τα χαρακτηριστικά της γνήσιας φιλίας:

 • Ειλικρίνεια, εντιμότητα, ήθος και αξιοπρέπεια.
 •  Ανιδιοτέλεια, έλλειψη ωφελιμισμού και διάθεσης για εξυπηρέτηση
  προσωπικών συμφερόντων.
 •  Σεβασμός και εκτίμηση προς τον φίλο, απουσία υποκρισίας και
  διάθεσης για εκμετάλλευση.
 • Αυτοθυσία, αφού η αληθινή φιλία στηρίζεται σε ανθρώπους που
  θυσιάζονται, για να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους.
 • Αγάπη και ευαισθησία: ενσυναίσθηση, συμμετοχή στον πόνο του
  συνανθρώπου, αφοσίωση που στηρίζεται στην καλοσύνη.
 •  Αλληλεγγύη, αλτρουισμός και φιλαλληλία, αλλά και συνεργασία
  για την επίτευξη ατομικών και συλλογικών στόχων.
 • Ανεκτικότητα, διαλλακτικότητα, απουσία μιασαλλοδοξίας, παρωπιδισμού και απολυτότητας.
 • Διάθεση για ανταλλαγή απόψεων χωρίς προκαταλήψεις και στερεότυπα.
  Αγνότητα, απουσία νοσηρών συναισθημάτων και παθών.
  Σταθερότητα και μεγαθυμία, διάθεση του ατόμου να συγχωρεί.

Μεταβατική παράγραφος: Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη υγιών φιλικών σχέσεων προϋποθέτει την ύπαρξη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, που αποτελούν τη βάση για την οικοδόμηση κάθε γνήσιας ανθρώπινης σχέσης. Ωστόσο, η ανάπτυξη φιλικών δεσμών σήμερα εξαρτάται και προσδιορίζεται και από τη σχέση των νέων με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο ευρύτερα.

Β’ ζητούμενο: Θετικός ρόλος μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην
ανάπτυξη υγιών φιλικών σχέσεων.

Κοινωνική δικτύωση: Σύναψη φιλικών σχέσεων και προσέγγιση
ανθρώπων, ακόμα και αν αυτοί ζουν χιλιόμετρα μακριά. Σύσφιξη
και διεύρυνση σχέσεων με ανθρώπους όλων των ηλικιών και
ενδιαφερόντων.

Κατάργηση στερεοτύπων και ρατσιστικών αντιλήψεων με την
επικοινωνία ανθρώπων που προέρχονται από άλλες χώρες και
διακρίνονται για τη διαφορετική κουλτούρα τους.

Η κοινωνική δικτύωση συμβάλλει στην ευκολότερη ένταξη ατόμων
με κινητικά προβλήματα στο κοινωνικό σύνολο, διευκολύνει την
κοινωνικοποίηση ατόμων που χαρακτηρίζονται από εσωστρέφεια.

Ευαισθητοποίηση ατόμων για τα κοινωνικά προβλήματα, δημιουργία ομάδων επικοινωνίας με κοινά ενδιαφέροντα, δυνατότητα
ανάπτυξης διαλόγου ανάμεσα σε πολλά άτομα που δικτυώνονται
και χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Β’ ζητούμενο: Αρνητικός ρόλος μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην
ανάπτυξη υγιών φιλικών σχέσεων.
Εξαιτίας της πολύωρης ενασχόλησης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επέρχεται ο εγκλεισμός του ατόμου στο σπίτι, η κοινωνική
απομόνωση, μειώνονται οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη φιλικών
σχέσεων και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Εγκλεισμός στην εικονική πραγματικότητα, η δημοτικότητα του
ατόμου «χτίζεται» στην προσωπικότητα που παρουσιάζει στις
ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, η οποία δεν ανταποκρίνεται
πάντα στην αντικειμενική πραγματικότητα, οι ανθρώπινες σχέσεις
δεν βασίζονται στην ειλικρίνεια, αλλά είναι επιφανειακές και
επιδερμικές.

Το άτομο δημιουργεί περισσότερους γνωστούς παρά φίλους, αναπτύσσονται συχνά «λυκοφιλίες» μεταξύ των ατόμων, αφού παρουσιάζονται άτομα να έχουν φιλικές σχέσεις στο διαδίκτυο ενώ ο ένας
«κατασκοπεύει» τον άλλον ή τον κάνει θύμα των δηκτικών
σχολίων του, τα οποία αφορμώνται από τα στοιχεία που αντλεί από
τη σελίδα του σε κάποιο δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης.

Ενισχύεται η επιφυλακτικότητα του ατόμου απέναντι στον συνάνθρωπο, αφού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ελλοχεύει η ηλεκτρονική εγκληματικότητα, που καθιστά τα άτομα διστακτικά στο να
συνάψουν οποιαδήποτε σχέση.

Επίλογος: Η φιλία είναι ένα ισχυρότατο ψυχικό συναίσθημα, το σημαντι-
κότερο όλων. Αποτελεί τον κυριότερο συνδετικό κρίκο της ανθρωπότητας,
στηρίζει τη συνεργασία και την ομαλή συμβίωση των ανθρώπων και
εγγυάται την ευτυχία τους. Ωστόσο, για να αναπτυχθεί, απαιτείται
προσωπικό ενδιαφέρον και αφοσίωση, απαιτείται συμπλησιασμός των
ανθρώπων. Για αυτό, πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, ώστε να συμβάλουν στην προσέγγιση και όχι στην αποξένωση
των ανθρώπων.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ελπίζω τα λόγια μου να
αποτελέσουν αφορμή για γόνιμο προβληματισμό».

Χρήσιμες ερωτο-απαντήσεις για την εξέταση:

Πότε μπορεί να βγει ένας υποψήφιος από την αίθουσα

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται στους εξεταζόμενους να βγουν από την αίθουσα εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή καλείται ο εφεδρικός/αναπληρωματικός επιτηρητής, ο οποίος συνοδεύει τον εξεταζόμενο έξω από την αίθουσα, ελέγχοντας τους χώρους που αυτός επισκέπτεται για την αποφυγή περίπτωσης δολίευσης των εξετάσεων. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ο συνοδός να είναι καθηγητής του ίδιου Λυκείου που μετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα στη Λυκειακή Επιτροπή.

Αναβαθμολόγηση

Εφόσον η γραμματεία διαπιστώσει ότι η διαφορά των βαθμών των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη των 12 μονάδων, τότε καλύπτονται με μαύρα αυτοκόλλητα οι βαθμοί του α΄ και β΄ βαθμ/τή και το γραπτό παραδίδεται στον γ΄ βαθμ/τή. Αφού ο γ΄ βαθμ/τής βαθμολογήσει με μαύρο στυλό και με την ίδια διαδικασία του β΄ βαθμ/τή, η γραμματεία αποσφραγίζει τους βαθμούς του α΄ και β΄ βαθμολογητή και παραδίδει το γραπτό στο ειδικό συνεργείο ελέγχου το οποίο προχωρά σε οπτικό έλεγχο της βαθμολογίας του α΄, β΄ και γ΄ βαθμολογητή, προκειμένου να διαπιστωθεί, ότι υπάρχει πλήρης αντιστοιχία της αναλυτικής βαθμολογίας και του συνολικού βαθμού που έβαλαν οι τρεις βαθμολογητές ανάμεσα στο στέλεχος και στο απόκομμα, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των αθροισμάτων. Στην εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία μεταξύ στελέχους και αποκόμματος, καλείται ο α΄, β΄ή γ΄ βαθμ/τής για να την αποκαταστήσει.

Κατανομή υποψηφίων στις αίθουσες

Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, γίνεται με αλφαβητική σειρά και με την ευθύνη της Λυκειακής Επιτροπής, η οποία συντάσσει ονομαστική κατάσταση εξεταζομένων σε κάθε αίθουσα. Η τοποθέτηση των υποψηφίων στις θέσεις και ο έλεγχος είναι ευθύνη των επιτηρητών. Παρέκκλιση επιβάλλεται στην περίπτωση αδελφών ή συγγενών υποψηφίων.

Τι δεν πρέπει να φέρουν μαζί τους οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι κατά την είσοδο τους στην αίθουσα της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό ή ταινία, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή επικοινωνίας, ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε. ή της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές.

Πότε μηδενίζεται ο υποψήφιος

Αν ο υποψήφιος που εξετάζεται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από τα αναφερόμενα στην παραγραφο 2 του άρθρου αυτού ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου, ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξετα− ζομένων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέταση του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής επιτροπής και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από τη Λυκειακή επιτροπή με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0). Η Λυκειακή επιτροπή πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλεί σε προφορική απολογία τον υποψήφιο και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από την τριμελή Λυκειακή Επιτροπή και τον γραμματέα αυτής. Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό.

Αναβαθμολόγηση −Τελικός γραπτός βαθμός μαθήματος

Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων κάθε μαθήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, η επιτροπή του Β.Κ. ελέγχει τις διαφορές βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών κάθε γραπτού δοκιμίου. Αν η διαφορά βαθμολογίας είναι ίση ή μικρότερη των δώδεκα (12) μονάδων στην κλίμακα 0−100, τελικός γραπτός βαθμός υπολογιζόμενος στην κλίμακα (0−20) είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών των δύο βαθμολογητών δια του δέκα (10).

Αν η διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών του α ́ και β ́ βαθμολογητή είναι μεγαλύτερη από δώδεκα (12) μονάδες στην κλίμακα 0−100, τότε καλύπτονται από την Επιτροπή του Β.Κ. οι βαθμοί και των δύο βαθμολογητών και το γραπτό δίνεται για αναβαθμολόγηση σε τρίτο βαθμολογητή (αναβαθμολογητή). Ο τρίτος βαθμολογής− τής (αναβαθμολογητής), ο οποίος επιλέγεται μεταξύ των βαθμολογητών με μεγαλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία και είναι κατά προτίμηση Σχολικός Σύμβουλος ή Διευθυντής Λυκείου ή καθηγητής με βαθμό τουλάχιστον Δ ́ της οικείας ειδικότητας που έχει διδάξει το μάθημα, κατά προτίμηση για ένα τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία, διορθώνει το γραπτό δοκίμιο με μαύρο στυλό με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 7 της παρούσης και αναγράφει αριθμητικώς και ολογράφως στο ειδικό πλαίσιο του γραπτού δοκιμίου το βαθμό αναβαθμολόγησης.

Τελικός γραπτός βαθμός του γραπτού δοκιμίου σε περίπτωση αναβαθμολόγησης του είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των δύο μεγαλύτερων βαθμών των βαθμολογητών δια του δέκα (10).

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ.Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις:

Η ανακοίνωση του Τμήματος Παιδείας για την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2016:

«Το Τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ εύχεται καλή δύναμη και καλή επιτυχία στους μαθητές και στις μαθήτριες που δίνουν τη μάχη των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Τους ευχόμαστε καλή δύναμη και να επιτύχουν τους στόχους τους, ξέρουμε όμως πολύ καλά ότι αυτές οι εξετάσεις είναι μια δοκιμασία με τεράστιο ψυχολογικό και δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Επειδή στόχος της εκπαιδευτικής ανασυγκρότησης που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι  ένα Δημόσιο, Δωρεάν, μαζικό και Δημοκρατικό σχολείο, ποιοτικά αναβαθμισμένο,  που δεν θα χρειάζεται να πληρώνουν οι γονείς για την μόρφωση των παιδιών τους συνεχίζουμε το διάλογο με όλη την κοινωνία ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στις επιβεβλημένες αλλαγές που

Θα ανακουφίσουν τους μαθητές και μαθήτριες από το άγχος των συνεχών εξετάσεων.

Θα καθιερώνουν

2χρονη προσχολική αγωγή και 12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση για όλες και όλους,

Ενιαίο λύκειο θεωρίας και πράξης και μεταλυκειακή δημόσια τεχνολογική εκπαίδευση,

Ελεύθερη πρόσβαση στη τριτοβάθμια εκπαίδευση».
Το μήνυμα του Σταύρου Θεοδωράκη για τις Εξετάσεις:

Η ομάδα του iPop.gr εύχεται καλή επιτυχία σ’ ΄όλους τους εξεταζόμενους!