Σειρά ζητημάτων επιχειρεί στο παρά πέντε να ρυθμίσει η κυβέρνηση η οποία εξέδωσε νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου λίγο πριν εκπνεύσει το έτος.

Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

-Απόδοση εσόδων από εκποίηση δημόσιου υλικού από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού στους δικαιούχους φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση κλπ.).

 

-Πιλοτική εφαρμογή της «Τάξης Μαθητείας» σε Επαγγελματικά Λύκεια της περιφέρειας το 2016.

 

-Δυνατότητα σύναψης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σε ερευνητικά προγράμματα ή έργα που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους των φορέων.

 

-Βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

 

-Πτυχιακές εξεταστικές για προπτυχιακούς φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την κανονική τους φοίτηση.

 

-Συγχώνευση των φορέων και εταιριών διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε περιφερειακούς συνδέσμους ΦΟΣΔΑ ως το τέλος Μαΐου 2016.

 

-Παράταση δύο ετών του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.

 

-Επείγουσες ενέργειες για στέγαση, σίτιση, υποδομές και έργα για υποδοχή, χορήγηση ασύλου και επιστροφές προσφύγων και μεταναστών.

 

-Εναρμόνιση του Δημοσίου με το νέο όριο ηλικίας των 67 ή 62 με 40 έτη ασφάλισης.

 

-Παράταση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα έτος των απασχολούμενων στους καταργούμενους ή συγχωνευόμενους φορείς κατά το μεταβατικό στάδιο λειτουργίας τους.

 

-Αναστολή της διαδικασίας δημόσιων πλειστηριασμών που ενεργούνται για την εκποίηση της περιουσίας της ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ και της ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ προκειμένου το Δημόσιο να διαμορφώσει πρόταση για την προάσπιση των συμφερόντων του ως κύριου πιστωτή με γενικό προνόμιο.

 

-Πλήρης εποπτεία και συντονισμός από πλευράς Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με συλλογή στοιχείων κοινωνικών επιδομάτων προνοιακού χαρακτήρα από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

 

-Εξασφάλιση δυνατότητας παραγωγής υλικού απαραίτητου για επείγουσες επιχειρησιακές ανάγκες από τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα και τη Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου.

 

-Διατήρηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας για σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικής, και συντονισμό και παρακολούθηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ψυχικής υγείας.

 

-Παράταση συμβάσεων παρόχων Ε.Ο.Π.Υ.Υ προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα της αποπληρωμής των οφειλών του.

 

-Καθορισμός ελάχιστων προκαταβλητέων ποσών για αποζημιώσεις για τις ιατρικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις που θα εκτελεστούν στο μέλλον ώστε να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό που προέκυψε από τη μέχρι σήμερα απουσία συμβατικής δέσμευσης.

 

-Χρηματοδότηση μέσω ειδικών λογαριασμών τών αυτοκινητοδρόμων Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη,  Αιγαίου,  Κεντρικής Ελλάδος,  Νέα Οδός και  Ολυμπία Οδός με εξασφάλιση πόρων και υλοποίησης των έργων μέχρι το Μάρτιο του 2017.