Μπορεί να λες ότι δεν πειράζει, παιδιά είναι, δεν θα τους μείνει τραύμα για πάντα… ΚΑΚΩΣ. Δεν θα πιστέψεις για πόσα χρόνια μπορεί να σε επηρεάσει το σχολικό bullying… οπότε ναι το bullying πειράζει!

Πρόσφατα έγινε η πρώτη έρευνα για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις του σχολικό bullying στον ανθρώπινο ψυχισμό. Τα ευρήματα ήταν εντυπωσιακά: οι συνέπειές του ανιχνεύονται ακόμα και 40 χρόνια μετά!

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο American Journal of Psychiatry από τη British National Child Development Study που έλαβε υπόψη της 7.771 παιδιά που γεννήθηκαν μια συγκεκριμένη εβδομάδα του 1958.

Όταν ήταν στην ηλικία των 7 και 11 ετών, οι γονείς τους ερωτήθηκαν αν υφίσταντο bullying. Από τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα, το 28% ήταν περιστασιακά θύματα bullying και το 15% συχνά θύματα bullying. Το σχολικό bullying τους συνόδευε μέχρι την ηλικία των 50 ετών.

Ο επικεφαλής της μελέτης εξήγησε τα ευρήματα: «Οι επιπτώσεις του bullying είναι εμφανείς ακόμα και 4 δεκαετίες μετά. Έχει κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που διαρκούν μέχρι την ενήλικη ζωή των συμμετεχόντων».

Μερικές από τις συνέπειες από το σχολικό bullying είναι:

  • υψηλό ρίσκο εμφάνισης κατάθλιψης, άγχος και αυτοκτονικών σκέψεων.
  • μειωμένη γνωστική λειτουργία
  • χαμηλότερη ποιότητα ζωής
  • χαμηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή
  • μικρότερες πιθανότητες να είναι σε σχέση

Οι επιστήμονες σχολίασαν «Πρέπει να ξεπεράσουμε την αντίληψη ότι το bullying είναι απλώς ένα αναπόφευκτο κομμάτι της σχολικής ζωής. Υπάρχουν προγράμματα για να σταματήσουμε το σχολικό bullying, αλλά πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειες μας στην έγκαιρη επέμβαση για να προλάβουμε πιθανά προβλήματα που επιμένουν στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή».