Παίρνουμε αποφάσεις όλη την ώρα, σε επαγγελματικές και προσωπικές καταστάσεις. Είναι λοιπόν φυσικό να αναρωτηθούμε αν μια απόφαση που κάναμε ήταν καλή και αν θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα.

Τι ακριβώς όμως είναι μια “καλή” απόφαση; Η απάντηση μπορεί να φαίνεται προφανής όμως στην πραγματικότητα όμως δεν είναι τόσο εύκολο να προσδιορίσουμε τι ακριβώς εννοούμε “καλή απόφαση”.

αποφάσεις

Οι περισσότεροι άνθρωποι θα έλεγαν πως οι καλές επιλογές μας οδηγούν σε υπέροχες εμπειρίες. Το πρόβλημα είναι πως οι άνθρωποι αγνοούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και δίνουν προσοχή μόνο στα αποτελέσματα της απόφασης.

Είναι δύσκολο ή και αδύνατο να καθοριστούν όλα τα αποτελέσματα μιας απόφασης. Κατά τη λήψη αποφάσεων, το άτομο αποφασίζει σε μια δεδομένη χρονική στιγμή ωστόσο τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε ένα απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.

αποφάσεις

Τα αποτελέσματα των αποφάσεων επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες που δεν μπορούμε να ελέγξουμε ούτε και να προβλέψουμε. 

Για να διαπιστωθεί κατά πόσο μια απόφαση είναι καλή ή όχι, πρέπει να δοθεί έμφαση στη διαδικασία λήψης και όχι στα αποτελέσματα.

Μια καλή απόφαση είναι αυτή που γίνεται σκόπιμα και μετά από ώριμη σκέψη. Όταν εξετάζονται όλοι ο συναφείς παράγοντες και όταν συνάδει με τη φιλοσοφία και τις αξίες του ατόμου.

Κάθε φορά που πρέπει να λάβεις μία απόφαση, αμφιταλαντεύεσαι ανάμεσα στο «σωστό» και στο «λάθος».

Κάντε ότι καλύτερο είναι δυνατόν για να εναρμονίσετε τα συναισθήματά σας και να κάνετε τις καλύτερες επιλογές με βάση αυτό που αισθάνεστε ότι είναι το σωστό για εσάς στο εδώ και τώρα.