Στην περίπτωη που είσαι ιδιοκτήτης ακινήτου πρέπει να ξέρεις πως υπάρχει τρόπος να μην χρειαστεί αν πληρώσεις φόρο για τα ανείσπρακτα εισοδήματα και δεν θέλει καν κόπο! Συγκεκριμένα μόνο με υποβολή δικαιολογητικών θα απαλλαγούν από έξτρα φόρους.

Πιο συγκεκριμένα, η ΠΟΜΙΔΑ (Παν. Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων) καλεί τους ιδιοκτήτε που έχουν ανείσπρακτα ενοίκια τα οποία ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ να κάνουν μαζικές αγωγές μέχρι και αύριο Παρασκευή 15 Ιουλίου, ημέρα που λήγει η προθεσμία για τις δηλώσεις, ώστε  να αποφύγουν τη φορολόγηση τους για εισοδήματα που ποτέ δεν απέκτησαν.

Στην περίπτωση που τα ανείσπρακτα ενοίκια είναι κάτω από 5.000 ευρω καλούνται να μην μπουν σε αυτόν τον κόπο αφού το όποιο όφελος από την μη φορολόγησή του θα εξανεμισθεί από τα δικαστικά έξοδα.

Πώς θα απαλλαγείς από την φορολόγηση σε περίπτωση που έχεις φέσι από ενοίκια

Η γ.γ. δημοσίων εσόδων, όπως δημοσιεύει ο Ελεύθερος Τύπος, εξέδωσε εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία ορίζονται οι οροί και οι προϋποθέσεις κάτω από τους οποίους οι ιδιοκτήτες ακινήτων με φέσια από τα ενοίκια θα απαλλάσσονται από την φορολογία.

  1. Τα ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, μπορούν να δηλωθούν μόνο από φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται για νομικά πρόσωπα.
  2. Δεν μπορούν να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας από φυσικά πρόσωπα όταν τα εισοδήματα αυτά προέρχονται από αποζημίωση χρήσης ακινήτου καθώς και από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ιδιοκτήτες για τα ανείσπρακτα ενοίκια μπορούν να είναι:

  • εκδοθείσα δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων,
  • εκδοθείσα διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μίσθιου,
  • ασκηθείσα αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Στην περίπτωση που ο μισθωτής έχει πτωχεύσει, αντί της προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών.