Πλειστηριασμοί σε χρόνο dt έρχονται με τη νέα εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία περιγράφει την διαδικασία η οποία θα ακολουθείται από εδώ και στο εξής απ’τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τα αναγκαστικά μέτρα, τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς.

Η νέα εγκύκλιος έρχεται να αποσαφηνίσει και τις αλλαγές που επήλθαν στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Η πιο βασική αλλαγή είναι η χαμηλότερη τιμή εκκίνησης για τους πλειστηριασμούς. Συγκεκριμένα, η πρώτη προσφορά θα γίνεται με την εμπορική αξία κι όχι την αντικειμενική, όπως συνήθιζε να συμβαίνει.

Παράλληλα, η εγκύκλιος ορίζει πως προβλέπεται η κατάθεση από κάθε πλειοδότη, εγγυοδοσίας ίσης με το 30% της τιμής της πρώτης προσφοράς αντί του 100% που ίσχυε μέχρι σήμερα. Την ίδια στιγμή, δίνεται η δυνατότητα στον υπερθεματιστή να καταβάλλει το εκπλειστηρίασμα στον υπάλληλο του πλειστηριασμού και με επιταγή έκδοσης της τράπεζας και όχι μόνο με μετρητά.

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι πλειστηριασμοί μπορούν να διενεργούνται μόνο με γραπτές, σφραγισμένες προσφορές. Οι προφορικές προσφορές θα καταθέτονται μόνον εάν οι γραπτές είναι ίσες.

Τέλος, η εγκύκλιος ορίζει τη μείωση του χρονικού διαστήματος μέσα στο οποίο δεν γίνεται να διεξαχθεί πλειστηριασμός (Από 1 έως 31 Αυγούστου, ενώ ήταν από 1 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου).

Διαβάστε όλη την εγκύκλιο.