Πιο σκληροί αναμένεται να είναι οι έλεγχοι για όλους τους ταξιδιώτες τους οποίους εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ε.Ε. Οι έλεγχοι αναμένεται, πως θα είναι πιο υποχρεωτικοί σε όλα τα εναέρια, θαλάσσια και χερσαία σύνορα, τόσο κατά την είσοδο όσο επίσης και κατά την έξοδο προσώπων από την Ε.Ε.

Όπως χαρακτηρίζει ο νέος κανονισμός ο οποίος υπερψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου:

Όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ε.Ε. θα ελέγχονται με τη χρήση βάσεων δεδομένων

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο νέος κανονισμός είχε ήδη συμφωνηθεί ανεπισήμως με το Συμβούλιο στις 5 Δεκεμβρίου 2016.

Η εισηγήτρια και ευρωβουλευτής της Ρουμανίας, Monica Macovei, υπογράμμισε:

Η προστασία των εξωτερικών μας συνόρων σημαίνει ότι χτίζουμε μία ισχυρή ασπίδα κατά της τρομοκρατίας στην Ευρώπη και προστατεύουμε το δικαίωμα στη ζωή, το βασικότερο όλων των δικαιωμάτων. Κάθε ζωή που σώζουμε αξίζει όλον αυτόν τον κόπο και οι συστηματικοί έλεγχοι στα σύνορα μας αποτελούν ένα υποχρεωτικό βήμα για την εξασφάλιση της προστασίας των πολιτών μας

Τι αναφέρει ο νέος κανονισμός;

Βάσει των διατάξεών του νέου κανονισμού τα κράτη – μέλη έχει ξεκαθαριστεί, πως υποχρεούνται να διενεργούν συστηματικούς ελέγχους σε όλα τα πρόσωπα τα οποία διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. με τη χρήση βάσεων δεδομένων που αφορούν τα απολεσθέντα και κλαπέντα έγγραφα, το σύστημα πληροφοριών του Σένγκεν και άλλων σχετικών βάσεων δεδομένων της Ε.Ε.

Σημείωση!

Οι έλεγχοι έχει ξεκαθαριστεί, πως θα είναι υποχρεωτικοί σε όλα τα εναέρια, θαλάσσια και χερσαία σύνορα, τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο προσώπων.

Ο συγκεκριμένος νέος κανονισμός αποτελεί το νέο μέτρο σχετικά με την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών απειλών στην Ευρώπη, λίγο μετά από τις επιθέσεων στις Βρυξέλλες, το Παρίσι και το Βερολίνο, όπως επίσης και για την αντιμετώπιση του φαινομένου  των «ξένων μαχητών» που εγκαταλείπουν την Ε.Ε. για να γίνουν μέλη του ISIS.

Το νομοθετικό ψήφισμα έλαβε 469 ψήφους υπέρ, 120 κατά, ενώ υπήρχαν και 42 αποχές.

Τι θα συμβαίνει στις περιπτώσεις μεγάλων καθυστερήσεων;

Όταν οι συστηματικοί αυτοί έλεγχοι προκαλούν μεγάλες καθυστερήσεις στη διέλευση των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, θα δίνεται η δυνατότητα στις χώρες της Ε.Ε. να διενεργούν μόνο «στοχευμένους» ελέγχους. Προϋπόθεση, όμως, θα είναι, πως «η αξιολόγηση κινδύνων έχει δείξει ότι κάτι τέτοιο δεν θα αποτελέσει απειλή για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια».

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες στα εναέρια σύνορα, τα κράτη – μέλη θα μπορούν να χρησιμοποιούν τους «στοχευμένους» ελέγχους για μία μεταβατική περίοδο έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού. Η περίοδος σημειώνεται, πως μπορεί «να παραταθεί κατά ανώτατο όριο για ακόμη 18 μήνες σε εξαιρετικές περιπτώσεις, π.χ. όπου τα αεροδρόμια δεν διαθέτουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την εκτέλεση των συστηματικών ελέγχων με τη χρήση βάσεων δεδομένων και χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα».

Πότε θα τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός;

Είκοσι μόλις ημέρες μετά από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.

Η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία έχει γίνει γνωστό, πως εξαιρεθούν από την εφαρμογή του νέου κανονισμού.