Μπορεί να θεωρούμε το δικαίωμα στο νερό δεδομένο, ωστόσο, δεν είναι πάντα έτσι. Γι’ αυτό το λόγο η Σλοβενία αποφάσισε να κατοχυρώσει συνταγματικά το δικαίωμα στο πόσιμο νερό. Έτσι, έγινε το πρώτο ευρωπαϊκό κράτος που προχωρά σε μια τέτοια κίνηση.

Η Βουλή της Σλοβενίας ψήφισε υπέρ του νέου νόμου με κύριο στόχο την αποτροπή της εμπορευματοποίησης των υδάτινων πόρων της χώρας. Ο πρωθυπουργός μάλιστα χαρακτήρισε το νερό ως «υγρό χρυσάφι του 21ου αιώνα».

Το σύνταγμα της Σλοβενίας αναφέρει πλέον:

Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα στο πόσιμο νερό. Οι υδάτινοι πόροι αποτελούν δημόσιο αγαθό και διαχειρίζονται από το κράτος. Οι υδάτινοι πόροι χρησιμοποιούνται πρωταρχικά για την παροχή πόσιμου νερού στους πολίτες και νερού οικιακής χρήσης στα νοικοκυριά, και, υπό αυτή την έννοια, δεν αποτελούν εμπόρευμα για την αγορά

Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε πως η ποιότητα του νερού της Σλοβενίας είναι υψηλή και γι’ αυτό πιθανώς ξένες εταιρείες να προσπαθήσουν στο μέλλον να αποκτήσουν δικαιώματα.

«Καθώς το νερό θα γίνει σταδιακά το πιο πολύτιμο αγαθό στο μέλλον, η πίεση θα αυξηθεί και εμείς δεν πρέπει να κάνουμε πίσω».

Σύμφωνα με την Διεθνή Αμνηστία «από τα περίπου δύο εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν στη Σλοβενία, οι 10.000-12.000 είναι Ρομά, πολλοί από τους οποίους δεν έχουν σήμερα πρόσβαση σε πόσιμο νερό».

Η κατοχύρωση της πρόσβασης σε πόσιμο νερό ως συνταγματικό δικαίωμα του ανθρώπου είναι ένα σημαντικό νομικό βήμα προς τα εμπρός για τη Σλοβενία, αλλά οι κοινότητες των Ρομά χρειάζονται περισσότερο από νομικές αλλαγές. Χρειάζεται τώρα δράση για να διασφαλιστεί ότι οι αλλαγές θα φτάσουν σε όλους εκείνους χωρίς ύδρευση και αποχέτευση