Οι ελληνικές τράπεζες μείωσαν ακόμα παραπάνω την εξάρτησή τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά και τον ELA τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση της Τράπεζας της Ελλάδος, στα τέλη Ιουνίου μειώθηκε ο δανεισμός απ’ τον ELA στα 54,4 δισ. ευρώ από 64,8 δισ. ευρώ που ήταν τον Μάιο.

Παράλληλα, ο απευθείας δανεισμός από την ΕΚΤ ήταν 32,8 δισ. ευρώ από 30,9 δισ. ευρώ τον Μάιο.

Συνολικά, οι υποχρεώσεις των ελληνικών τραπεζών προς την ΕΚΤ και τον ELA εμφάνισαν μείωση κατά 87,2 δισ. ευρώ τον Ιούνιο σε σύγκριση με τα 95,7 δισ. ευρώ, τον Μάιο.