Σχέδιο για δωρεάν Ίντερνετ σε ορισμένες ομάδες ατόμων ετοιμάζει η Κυβέρνηση. Η παροχή δωρεάν ή με επιδότηση Ίντερνετ αφορά τους κατοίκους απομακρυσμένων νησιών, τους φοιτητές και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η λίστα με τους δικαιούχους είναι συγκεκριμένα:

Κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών, πρωτοετείς φοιτητές, άτομα με ειδικές ανάγκες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές και οικονομικές ομάδες, Έλληνες που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη.

Ειδικότερα, οι δράσεις της Κυβέρνησης αφορούν:

  • Την παροχή δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης στους μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών. 

Το πρόγραμμα θα αφορά συνολικά σε 30 νησιά καλύπτοντας περίπου 30.000 κατοίκους, ενώ για την εφαρμογή του θα ληφθούν υπόψη και εισοδηματικά κριτήρια.

Αρμόδια στελέχη επισημαίνουν ότι στόχος είναι η προβολή της νησιωτικότητας, μέσω της πρόσβασης των κατοίκων των νησιών σε γρήγορα Ίντερνετ.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε πρόσφατα στο πρόγραμμα τονίζοντας πως είναι «ένα πρόγραμμα που ξεκινάμε άμεσα και αφότου υλοποιηθεί τους επόμενους μήνες, θα δώσει τη δυνατότητα να μην αισθάνονται οι πολίτες των απομακρυσμένων περιοχών πολίτες δεύτερης κατηγορίας.  Η δωρεάν πρόσβαση για κάθε οικογένεια σε internet υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης ταχύτητας είναι μια υποχρέωση της Πολιτείας».

  • Τις επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις σε πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ και ΤΕΙ).

Συνολικά θα ωφεληθούν 50.000 πρωτοετείς φοιτητές απ’ τους συνολικά 70.000. Η παροχή θα γίνει με εισοδηματικά κριτήρια.

  • Τη δωρεάν δορυφορική πρόσβαση των Ελλήνων που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη.
  • Τις δωρεάν ή επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στα άτομα με ειδικές ανάγκες.