Ανακοινώθηκε απ’ το υπουργείο Παιδείας το φετινό πρόγραμμα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Το πρόγραμμα αναφέρεται στις εξετάσεις των μαθητών των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, ενώ περιλαμβάνει επίσης τα ειδικά μαθήματα κι εκείνα της υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Το πρόγραμμα της Γ΄τάξης ημερήσιων και της Δ΄τάξης εσπερινών Γενικών Λυκείων έτους 2017:

Η ώρα έναρξης εξέτασης είναι στις 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εντός των τάξεων μέχρι το αργότερο στις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες.

Το πρόγραμμα της Γ΄ τάξης ημερήσιων και Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ γενικής παιδείας και ειδικότητας έτους 2017:

Η ώρα έναρξης εξέτασης είναι στις 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εντός των τάξεων μέχρι το αργότερο στις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις ώρες.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων των υποψηφίων για εισαγωγή σε Τμήματα Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και των Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης:

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας:

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

  • Μέχρι τις  08.00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08.30 π.μ.
  • Μέχρι τις  14.30 μ.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης  15.00 μ.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

  • των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες,
  • των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό)  είναι έξι (6) ώρες,
  • του ειδικού μαθήματος «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» είναι περίπου είκοσι (20) λεπτά.

Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2017-18 ορίζουμε το διάστημα από την Τρίτη 20-6-2017 μέχρι και την Παρασκευή 30-6-2017.