Τους όρους αλλά επίσης και τις προϋποθέσεις, όπως φυσικά και τον τρόπο απόκτησης άδειας χειριστή, εκπαιδευτή και εξεταστή drone καθορίζει μέσω της δημοσίευσης σχετικού ΦΕΚ ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Κ. Λιντζεράκος.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ αναμένεται να δημιουργηθούν πολύ σύντομα και σχολές οδηγών drone, έτσι ώστε να εκπαιδεύονται όλοι όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια χειριστή drone.

Όπως υπογραμμίζει το ΦΕΚ για να μπορέσει να αποκτήσει άδεια χειριστή Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) ο υποψήφιος, θα πρέπει να έχει κλείσει τα 18 έτη ζωής και επίσης να ολοκληρώσει με επιτυχία τη θεωρητική εξέταση, αλλά και την πρακτική. Παράλληλα, θα πρέπει να διαθέτει πολύ καλή γνώση αγγλικών και πιστοποιητικό υγείας το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.

Σημείωση!

Η άδεια χειριστή έχει ισχύ τρία χρόνια και για την ανανέωσή της απαιτούνται τουλάχιστον δέκα ώρες πτήσης με drone.

Οι θεωρητικές εξετάσεις περιλαμβάνουν ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών και πρέπει το 75% των απαντήσεων να είναι σωστό.

Τι συμβαίνει αν ο κάτοχος άδειας χειριστή drone εμπλακεί σε ατύχημα;

Σ΄αυτή την περίπτωση ανακαλείται η άδειά του.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας του εκπαιδευτή;

Θα πρέπει το άτομο να έχει πτητική πείρα τουλάχιστον 80 ωρών, η παρακολούθηση πιστοποιημένου προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών, 20 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης, 10 ώρες πρακτικής και εξέταση από εξουσιοδοτημένο εξεταστή ο οποίος να έχει ανανεώσει την άδεια τουλάχιστον μία φορά.

photo:plus.google.com