Ως απάντηση στα δημοσιεύματα που αναφέρονται στο δικαίωμα του οφειλέτη να υποβάλει πρόταση για εξαγορά του δανείου του πριν αυτό καταλήξει σε ξένα Funds, το Υπουργείο Οικονομίας ξεκαθαρίζει ότι αυτή ήταν μια πρόταση της ελληνικής Κυβέρνησης, η οποία, ωστόσο, απορρίφθηκε απ’ τους δανειστές.

Κύκλοι του υπουργείου Οικονομίας σημειώνουν συγκεκριμένα ότι «η πώληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων συνιστούσε εξαρχής θέση των δανειστών και αυτό αποτυπώθηκε στην συμφωνία του προηγούμενου Αυγούστου. Πρόθεση της Κυβέρνησης ήταν να μπουν αυστηροί κανόνες στην αγορά των δανείων για να προστατευθούν αδύναμες κοινωνικές ομάδες δανειοληπτών και αυτό επετεύχθη».

Οι ίδιες πηγές συμπληρώνουν ότι κατά τις διαπραγματεύσεις η ελληνική Κυβέρνηση πρότεινε να παρέχεται η δυνατότητα κατά προτεραιότητα στον δανειολήπτη να εξαγοράσει το δάνειό του, ωστόσο, έπειτα από διαδοχικές συζητήσεις με τους Θεσμούς, απορρίφθηκε.

Σύμφωνα με την ψηφισμένη νομοθεσία η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να κάνει πρόταση ρύθμισης στον δανειολήπτη δώδεκα μήνες πριν από τη πώληση του δανείου του

Τέλος, οι κύκλοι του υπουργείου Οικονομίας αναφέρονται στην τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών που συντάχθηκε σε συνεργασία με την Τ.τ.Ε., τονίζοντας ότι «προβλέπεται η δυνατότητα ο δανειολήπτης να καταβάλει μετρητά για την εξαγορά του δανείου του σε ποσοστό της ονομαστικής του αξίας».