Καταργείται το ειδικό επίδομα του ΟΑΕΔ για νέους άνεργους μέχρι 29 ετών.

Η ανακοίνωση έγινε απ’ τον ίδιο τον Οργανισμό και η απόφαση αφορά συγκεκριμένα την κατάργηση του ειδικού επιδόματος για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ηλικίας 20 έως 29 ετών.

Ο ΟΑΕΔ ενημερώνει πως όσοι είχαν κάνει αίτηση μέχρι και τις 18 Μαΐου θα το λάβουν για ένα έτος, αλλά εν συνεχεία όλες οι αιτήσεις θα απορρίπτονται.

Ποιους αφορούσε το ειδικό επίδομα;

Αφορούσε άνεργους νέους μέχρι και 29 ετών -εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων για ένα χρόνο- οι οποίοι είχαν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους και είχαν αποφοιτήσει από Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, λαμβάνοντας τίτλο σπουδών οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας.