Τεχνικό Μνημόνιο το οποίο συνοδεύει το συμπληρωματικό Μνημόνιο ανήρτησε η Κομισιόν, με το οποίο δίνονται οδηγίες στην ελληνική Κυβέρνηση για το πώς θα λειτουργήσει ο περίφημος «κόφτης» και ποιοι θα μπουν πρώτα στο στόχαστρό του.

Η Κομισιόν εξηγεί στην ελληνική πλευρά πώς να υπολογίζει και την εξοικονόμηση απ’ τις περικοπές δαπανών σε περίπτωση που η Αθήνα δεν «πέσει μέσα» στον στόχο και χρειαστεί ενεργοποίηση του «κόφτη».

Στο τεχνικό κείμενο τονίζεται η σημασία του «να συνυπολογίζεται η αρνητική επίδραση που έχουν στα φορολογικά έσοδα και στις ασφαλιστικές εισφορές».

Συνεπώς, από περικοπή μισθών θα υπάρξει εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό κατά 45% μικρότερη, καθώς δεν θα υπάρχουν τόσα φορολογικά έσοδα και ασφαλιστικές εισφορές. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι απώλειες από περικοπές συντάξεων θα είναι λιγότερες.

Απώλεια εσόδων 19,3% θα σημειωθεί από περικοπές δαπανών σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες, ενώ δαπάνες άλλων κατηγοριών δεν συνοδεύονται με απώλειες.

Θυμίζουμε πως ο «κόφτης» θα ενεργοποιηθεί εάν η Ελλάδα δεν έχει πρωτογενές πλεόνασμα στο 0,5% του ΑΕΠ το 2016, όπως είναι ορισμένος ο στόχος.

Σύμφωνα με το  Τεχνικό Μνημόνιο:

Οι περικοπές αφορούν:

  • Συντάξεις κατά 15%
  • Μισθούς και αποδοχές κατά 45%
  • Καταναλωτικές δαπάνες κατά 19,3%

Οι στόχοι των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας:

  • Είσπραξη 1,730 δις ως το Σεπτέμβριο και 2,050 δις ως το Δεκέμβριο από τις παλιές οφειλές
  • Είσπραξη του 21% ως το Σεπτέμβριο και του 23% ως το Δεκέμβριο των νέων οφειλών
  • Είσπραξη 450 εκατ ως το Σεπτέμβριο και 600 εκατ ως το Δεκέμβριο από τους αποκαλούμενους μεγάλους οφείλετες
  • Αύξηση της εισπραξιμότητας όλων των φόρων στο 78% το Σεπτέμβριο και στο 81,5% το Δεκέμβριο
  • Επιβολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί) στο 52% των οφειλετών ως το Σεπτέμβριο και στο 55% ως το τέλος του χρόνου
  • Είσπραξη το ΚΕΑΟ 563 εκατ από ασφαλιστικές οφειλές ως το Σεπτέμβριο και 750 εκατ ως το Δεκέμβριο
  • Αύξηση της εισπραξιμότητας των ασφαλιστικών εισφορών ανά Ταμείο ως εξής: ΙΚΑ 95% (91% πέρσι), ΟΑΕΕ 65% (57% πέρσι), ΕΤΑΑ 80% (63% πέρσι), ΟΓΑ 77% (72% πέρσι).