Ότι οι επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στον πλανήτη Γη είναι μεγάλες το γνωρίζαμε ήδη. Αυτό που δεν γνωρίζαμε, όμως, είναι ότι ο άνθρωπος επηρεάζει τη Γη 170 φορές περισσότερο απ΄ό,τι κάνει η ίδια η φύση!

Ο ερευνητής Will Steffen δήλωσε ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, οι οποίες οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, τα τελευταία 45 χρόνια έχουν προκαλέσει την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της Γης κατά 1,7 βαθμούς.

Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές απ’ το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας κατέληξαν σε μια απλή εξίσωση για τον υπολογισμό των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στον πλανήτη Γη. Οι αριθμοί δείχνουν οι άνθρωποι επιταχύνουν την κλιματική αλλαγή 170 φορές περισσότερο απ’ ό,τι οι φυσικές δυνάμεις.

Η μελέτη έρχεται στον απόηχο των εκκλήσεων για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για την κλιματική αλλαγή, η οποία έχει στη βάση της τον έλεγχο της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Σε μια πρόσφατη μελέτη, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Maryland έκαναν έκκληση ώστε να βρεθούν μοντέλα, τα οποία θα υπολογίζουν πιο αποτελεσματικά την αύξηση του πληθυσμού, τις μεταναστευτικές ροές, τη χρήση των πόρων, τις αλλαγές χρήσης γης, τις εκπομπές αερίων και τη ρύπανση.