Σχέδιο για την φορολόγηση των εισοδημάτων που είναι αποτέλεσμα της ενοικίασης ακινήτου μέσω της Airbnb σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με κύκλους του ΥΠΟΙΚ, τα δημόσια έσοδα θα μπορούσαν να ενισχυθούν κατά 250 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση με βάση το σχέδιο φορολογίας. Οι υπολογισμοί αναφέρουν ότι το μέγεθος της οικονομίας του διαμοιρασμού στον ελληνικό τουριστικό κλάδο φθάνει τα 1,4 δισ. ευρώ το χρόνο.

Το συγκεκριμένο σχέδιο του ΥΠΟΙΚ είναι μέρος του τόμου 130 σελίδων που παρέδωσε ο Τρύφων Αλεξιάδης στην υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου. Σύμφωνα με το σχέδιο, η φορολόγηση της «σκιώδους φιλοξενίας αποτελεί νομοθετική πρωτοβουλία με το υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και βρίσκεται στο στάδιο της διαπραγμάτευσης με τους Θεσμούς».

Τι προβλέπει το σχέδιο;

  • Την εγγραφή του κάθε υποψηφίου εκμισθωτή φυσικού προσώπου σε ειδικό μητρώο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, το οποίο θα αποτελεί την ταυτότητα του προς εκμίσθωσή ακινήτου και θα συνοδεύει κάθε συναλλαγή. Συγκεκριμένα θα υπάρχει Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου. Η μη συμμόρφωση θα επισύρει πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.
  • Τη θέσπιση ορίου στον αριθμό των εκμισθούμενων ακινήτων ανά εκμεταλλευτή και στην ετήσια διάρκεια της μίσθωσης.
  • Την επιβολή φόρου βραχυχρόνιας μίσθωσης ίσου με 5% επί της αξίας της διανυκτέρευσης, ο οποίος θα αποδίδεται στο ελληνικό δημόσιο από οποιονδήποτε λειτουργεί ως ενδιάμεσος, κυρίως τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Γι’ αυτό και προβλέπεται η σύναψη συμφωνίας με επιμέρους ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την παροχή πληροφοριών στη φορολογική διοίκηση ως προς τα εκμισθούμενα ακίνητα.
  • Οι εκμεταλλευτές των ακινήτων δεδομένου ότι αποκτούν εισόδημα από ακίνητα και όχι από επιχειρηματική εκμετάλλευση θα φορολογούνται με βάση τη κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων. ‘Ετσι θα φορολογούνται με χαμηλό φορολογικό συντελεστή 15% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ, συντελεστή 35% για εισοδήματα από 12.001 ευρώ έως 35.000 ευρώ και 45% για υψηλότερα.

Η εμπειρία από τη λειτουργία της σκιώδους φιλοξενίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αποδεικνύει ότι υφίσταται έντονη υποκατάσταση νόμιμων καταλυμάτων από άτυπα. Ορισμένες μελέτες εκτιμούν τον βαθμό υποκατάστασης στο 70%

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παραοικονομία που προκύπτει απ’ την «σκιώδη φιλοξενία» αναμένεται να γίνονται έλεγχοι από μικτά κλιμάκια των υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με το δημιουργούμενο μητρώο.

Photo: EUROKINISSI