Στο έργο του «Τρεις μελέτες για τη θεωρία της σεξουαλικότητας», ο Φρόυντ είχε υποστηρίξει πως υπάρχουν δύο τύπου γυναικείου οργασμού: ο κολπικός και ο κλειτοριδικός. Μάλιστα ο κλειτοριδικός οργασμός είχε χαρακτηριστεί ως «βρεφικός και ανώριμος».

Μια σειρά μελετών για τον γυναικείο οργασμό από τους Stuart Brody και Rui Miguel Costa είχαν υποστηρίξει τη συγκεκριμένη θεωρία, προσθέτοντας μάλιστα ότι ο κλειτοριδικός οργασμός συνδέεται με «ανώριμους μηχανισμούς ψυχολογικής άμυνας» και φτωχότερη ποιότητα της σχέσης.

Mάλιστα η έρευνά τους είχε υποστηρίξει ότι οι γυναίκες με κλειτοριδικό οργασμό είναι διανοητικά ανίκανες.

Ωστόσο, νέα μελέτη της Nicole Prause παρέχει πειστικές αποδείξεις ότι ο κολπικός και ο κλειτοριδικός οργασμός είναι το ίδιο.

Η Prause και η ομάδα της μελέτησαν 88 γυναίκες ηλικίας από 18 έως 53 ετών. Οι γυναίκες κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με τον οργασμό, την κατάθλιψη και το άγχος που βιώνουν.

Οι γυναίκες είδαν «ουδέτερες» και ταινίες σεξουαλικού περιεχομένου και στη συνέχεια έπρεπε να απαντήσουν εάν ένιωσαν μεγαλύτερη, μικρότερη ή τη συνηθισμένη διέγερση που νιώθουν πάντα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περισσότερες γυναίκες (64%) ανέφεραν ότι τόσο ο κλειτοριδικός όσο και ο κολπικός οργασμός αποτελούν μέρος των συνηθισμένων μεθόδων τους για την επίτευξη οργασμού.

Εκείνες μάλιστα που ανέφεραν κλειτοριδικό οργασμό, ήταν εκείνος που μπορούσαν να ελέγξουν καλύτερα τη σεξουαλική τους διέγερση.

Η κλειτορίδα και ο κόλπος μπορεί να διακριθούν στον σωματοαισθητικό φλοιό ή στον κινητήρα “homunculus” στο εξωτερικό πάνω μέρος του εγκεφάλου. Μερικοί άνθρωποι παρερμηνεύουν αυτό ως απόδειξη ότι οι περιοχές αυτές μπορούν να δημιουργήσουν ανεξάρτητα οργασμό. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα κανένα αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο μπορεί να προκύψει κάτι τέτοιο. Ακόμα, η κολπική συνουσία εκτοπίζει πάντοτε την κλειτοριδική, έτσι ώστε να είναι αδύνατο να γίνει αυτή τη διάκριση όταν η διεισδυτική σεξουαλική επαφή εμπλέκεται με κολπικούς οργασμούς