Μπορεί το να κόψεις το κάπνισμα να θεωρείς ότι είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, όμως μια νέα έρευνα προτείνει ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να το κόψεις μια κι έξω, μαχαίρι!

Για τις ανάγκες της μελέτης, οι ερευνητές χώρισαν 697 καπνιστές σε δύο ομάδες. Όλοι είχαν την ίδια προθεσμία για να κόψουν το κάπνισμα: δύο εβδομάδες. Στην μια ομάδα ζητήθηκε να κόψει το κάπνισμα μαχαίρι, ενώ στην άλλη ομάδα να το κάνε σταδιακά.

Και οι δύο ομάδες είχαν πρόσβαση σε διάφορα βοηθήματα για το κόψιμο του καπνίσματος, όπως είναι τα υποκατάστατα νικοτίνης.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε γενικές γραμμές εκείνοι που προσπάθησαν να κόψουν το κάπνισμα σταδιακά, τους ήταν πιο δύσκολο και τους πήρε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Στις επόμενες τέσσερις εβδομάδες το 49% εκείνων που το έκοψαν μαχαίρι το διατήρησαν, ενώ όσοι το έκανα σταδιακά συνέχισαν να καπνίζουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τελικά μετά από μερικούς μήνες το 22% των ατόμων που σταμάτησαν κατευθείαν το τσιγάρο, συνέχισαν να απέχουν, ενώ μόνο το 15% όσων το επιχείρησαν σταδιακά το διατήρησαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ερευνητές είπαν στους συμμετέχοντες να πουν σε ποια ομάδα θα ήθελαν να ανήκουν. Η συντριπτική πλειοψηφία είπε πως θα επιθυμούσε να ανήκει στην ομάδα που θα έκοβε σταδιακά το κάπνισμα.