Κατά περίπου 600 εκατ. μειώθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες τον Αύγουστο.

Συγκεκριμένα, οι οφειλές ήταν 4,921 δισ. ευρώ από 5,539 δισ. ευρώ τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα απ’ το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την πορεία των μεγεθών της γενικής Κυβέρνησης, «η διαδικασία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου βρίσκεται σε εξέλιξη».

Παράλληλα, σε χαμηλότερη επίπεδα κινήθηκαν και επιστροφές φόρων που εκκρεμούν. Τον Αύγουστο οι επιστροφές φόρων έφθασαν στα 1,341 δισ. ευρώ από 1,352 δισ. ευρώ τον Ιούλιο.

Οι περισσότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ιδιωτικό τομέα είναι απ’ τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. Το συγκεκριμένο ποσό έφθασε στα 2,849 δισ. ευρώ έναντι 3,028 δισ. ευρώ τον Ιούλιο. Οι οφειλές των νοσοκομείων εμφάνισαν μείωση στα 907 εκατ. ευρώ από1,119 δισ. ευρώ τον Ιούλιο.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι και τα τέλη Αυγούστου είχαν μεταφερθεί στους προϋπολογισμούς των υπουργείων και των φορέων της γενικής κυβέρνησης ποσά ύψους 1,85 δισ. ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Παράλληλα, διατέθηκε ρευστότητα 150 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή εκκρεμών επιστροφών.