Εγκύκλιο με τα μέτρα προστασίας των καμένων εκτάσεων καθώς και τις ενέργειες αποκατάστασής τους, εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος.

Η εγκύκλιος για τις «Ενέργειες που ακολουθούνται μετά από πυρκαγιά στις εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας» απευθύνεται σε όλες τις Αποκεντρωμένες Δασικές Υπηρεσίες της χώρας .

Συγκεκριμένα σ’ αυτήν διευκρινίζονται:

 1. τα μέτρα προστασίας των καμένων εκτάσεων
 2. οι ενέργειες αποκατάστασής τους και
 3. οι τρόποι χρηματοδότησης των παραπάνω ενεργειών

Τα μέτρα προστασίας των καμένων εκτάσεων:

 • Όσον αφορά τα μέτρα προστασίας των καμμένων εκτάσεων, η εγκύκλιος επισημαίνει πως θα γίνεται άμεσα η κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας μετά από αποτύπωση της καμένης περιοχής με δορυφορικές εικόνες.
 • Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τις εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές ή αυτές σε Εθνικά Πάρκα και σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους ως προς την αμεσότητα της κήρυξης αναδάσωσης.
 • Ταυτόχρονα, αυξάνονται οι έλεγχοι και η επιτήρηση των καμένων εκτάσεων με τη βοήθεια της αστυνομίας, των δασικών οργάνων και άλλων φορέων φύλαξης της φύσης ώστε να αποκλεισθεί οποιαδήποτε ενέργεια αλλαγής χρήσης και καταπάτησης δασικής έκτασης.
 • Έκδοση Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων για δραστηριότητες όπως βόσκηση, θήρα, και αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων.
 • Ανάκληση εφαρμογής των διαχειριστικών μελετών.

Οι ενέργειες αποκατάστασης περιλαμβάνουν:

 • Αξιολόγηση αναγκαιότητας κατασκευής αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων
 • Μελέτη εκπόνησής τους σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για τα παραπάνω έργα
 • Μελέτη τεχνητής αναδάσωσης, εφόσον η φυσική αναδάσωση δεν είναι εφικτή στην περιοχή.

Σύμφωνα με το υπουργείο, στην εγκύκλιο καθορίζονται οι τρόποι χρηματοδότησης των παραπάνω, η οποία θα γίνεται μέσω συνεργασίας με τις Περιφέρειες και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ή την ένταξη των έργων στο ΠΕΠ 2014-2020.

Photo: Reuters/ Alkis Konstantinidis