Στο πλευρό των φοιτητών των ευπαθών κοινωνικών ομάδων βρίσκεται το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο ανακοίνωσε πως θα προσφέρει σε 2.700 520 το μήνα έτσι ώστε να τους στηρίξει. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι θα καταβάλει 400 ευρώ το μήνα ανά φοιτητή/ία που σπουδάζει στον τόπο διαμονής.

Να σημειωθεί, πως ήδη υπουργείο Παιδείας έχει προβεί στη δέσμευση πως  θα διαθέσει «από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ποσό 51.033.496 ευρώ για το Πρόγραμμα ενίσχυσης φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες».

Και σε σχετική του ανακοίνωση ξεκαθαρίζει πως «το πρόγραμμα τω 2700 υποτροφίες θα χορηγηθούν από το ΙΚΥ για 9 μήνες επί 4 χρόνια».

Παράλληλα, να τονισθεί, πως συγχρόνως δεσμεύτηκαν 21.000.000 ευρώ για το πρόγραμμα «Υποστήριξη Δομών Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών/ ιών» και σημείωσε: «Το κονδύλι αυτό θα διατεθεί στα ΑΕΙ της χώρας και θα αξιοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες που τα ίδια θα προκρίνουν».

Αξίζει να τονισθεί, πως τις επόμενες μέρες, όπως έχει γίνει γνωστό θα  παραχωρηθούν κενά διαμερίσματα ιδιοκτησίας του δημοσίου σε φοιτητές/ιες που δεν έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε εστίες με βάση κοινωνικά-οικονομικά κριτήρια.