Κατά την διάρκεια του Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε λειτουργία η μηχανογραφική εφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Αυτό προβλέπει νέα απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Αικ. Σαββαΐδου, με στόχο την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η απόφαση, από την έναρξη της λειτουργίας της εφαρμογής, για τα νομικά πρόσωπα που υπέβαλαν αρχική εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως και τις 31 Αυγούστου 2015 θα δοθεί επαρκής χρόνος προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά και τυχόν τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς την επιβολή του προστίμου (άρθρου 54 ΚΦΔ).

Οι τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν σε αρχικές δηλώσεις που υποβάλλονται από 1 Σεπτεμβρίου 2015 ως και 4 Σεπτεμβρίου 2015 ομοίως δεν θα υπόκεινται σε επιβολή προστίμου (του άρθρου 54 ΚΦΔ) αλλά, εφόσον είναι χρεωστικές, θα υποβάλλονται μόνο σε τόκο εκπρόθεσμης καταβολής 0,73% (του άρθρου 53 ΚΦΔ).