Στην τελική ευθεία για την εφορία και -κυρίως- την καταβολή φόρων.
Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων θα μπορούν να υποβάλλονται χωρίς την επιβολή του προστίμου εκπρόθεσμης καταβολής, μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου.
Παράλληλα μέχρι και την ίδια ημερομηνία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ακίνητης περιουσίας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Αναλυτικά, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι:

η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, για το χρονικό διάστημα

  • από 31.08.2015 μέχρι 4.9.2015 για τα νομικά πρόσωπα
  • και από 01.09.2015 μέχρι 4.9.2015 για τα φυσικά πρόσωπα

αποφασίστηκε να γίνεται χωρίς την επιβολή των αυτοτελών προστίμων του άρθρου 54 του ν.4174/13.

Σημειώνεται ότι εξακολουθεί να επιβάλλεται ο τόκος εκπρόθεσμης καταβολής 0,73% του άρθρου 53 του ίδιου νόμου.

Παράταση έχει ήδη ανακοινωθεί ως και τις 30 Αυγούστου για την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων που έληγε στις 28 Αυγούστου.

Η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (έχει υποβληθεί έως σήμερα το 92% των δηλώσεων) παραμένει η 31.08.2015, ημέρα Δευτέρα.