Δόθηκε το πράσινο φως για να μπορούν πλέον να παρακολουθούν κρατούμενοι των φυλακών τα μαθήματα τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ φορώντας ένα ειδικό βραχιολάκι επιτήρησης μετά την απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Παιδείας.

Το συγκεκριμένο θέμα με το βραχιολάκι είχε έρθει στην επικαιρότητα τον περασμένο Δεκέμβριο μετά την εμπλοκή που δημιουργήθηκε με τον Νίκο Ρωμανό ο οποίος δεν μπορούσε να βγει από τη φυλακή με εκπαιδευτική άδεια για να παρακολουθήσει τα μαθήματα του.

Σήμερα, λοιπόν, υπογράφηκε και επίσημα η εν λόγω υπουργική απόφαση που καθορίζει τις λεπτομέρειες χορήγησης των εκπαιδευτικών αδειών στους κρατούμενους φοιτητές οι οποίοι θα φορούν υποχρεωτικά βραχιολάκι.

Αναλυτικά τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για το βραχιολάκι

Με την υπουργική απόφαση οι κρατούμενοι – φοιτητές μπορούν να λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια ακόμη και εάν το αίτημά τους έχει απορριφθεί από το αρμόδιο συμβούλιο της φυλακής ενώ την ευθύνη εφαρμογής και υλοποίησης της επίμαχης υπουργικής απόφασης έχει το υπουργείο Δικαιοσύνης και στο έργο του θα συνδράμει και το υπουργείο Παιδείας

Όπως επισημαίνεται οι κρατούμενοι, υπόδικοί και κατάδικοι που είναι φοιτητές «δικαιούνται την παρακολούθηση των μαθημάτων τους, εργαστηρίων, καθώς και τη συμμετοχή στις εξετάσεις και εξ αποστάσεως, εφόσον το επιθυμούν ή έχει απορριφθεί το αίτημα τους για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας από το συμβούλιο του άρθρου 70 παράγραφος 1 του Σωφρονιστικού Κώδικα».

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση οι αιτήσεις για παρακολούθηση μαθημάτων εξ αποστάσεως θα υποβάλλονται στο συμβούλιο της φυλακής όπου θα προσκομίζονται και τα δικαιολογητικά τα οποία θα αποδεικνύουν την εγγραφή του κρατούμενου στο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Το συμβούλιο της φυλακής «οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας του κρατούμενου με το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος φοίτησης και την πρόσβαση σε τεχνικά μέσα για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση καθώς και για την μελέτη και τη συμμετοχή στις εξετάσεις».

Ειδικοί χώροι για μελέτη και χρήση του Internet

Παράλληλα, προβλέπεται η εξασφάλιση ειδικών χώρων οι οποίοι θα διατίθενται στους κρατούμενους για να μελετούν και για να εξετάζονται.

Πρόκειται για τις αίθουσες σχολείων δεύτερης ευκαιρίας ή Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή της Νέας Γενιάς του υπουργείου Παιδείας ή άλλοι χώροι στις φυλακές που φιλοξενούνται οι κρατούμενοι σπουδαστές.

Στους ειδικούς χώρους που θα διαμορφωθούν για τους κρατούμενους φοιτητές επιτρέπεται προς διευκόλυνση των σπουδών τους η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών με ελεγχόμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) με την επιτήρηση του εκπαιδευτικού ή του κοινωνικού λειτουργού που θα έχει την ευθύνη των σπουδών των κρατουμένων.

Οι καθηγητές που θα απασχολούνται με την παρακολούθηση των σπουδών των κρατουμένων σπουδαστών, θα διατίθενται για το σκοπό αυτό από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που σπουδάζει ο κρατούμενος.

Ελεγχόμενο από τους εκπαιδευτικούς θα είναι και το έντυπο υλικό που θα είναι στην διάθεση των κρατουμένων σπουδαστών.

Θα κινούνται εκτός προγράμματος φυλακής.

Οι κρατούμενοι που σπουδάζουν θα κινούνται και θα λειτουργούν εκτός του προβλεπόμενου προγράμματος (κατά παρέκκλιση) της φυλακής.

Δηλαδή θα σιτίζονται εκτός της προγραμματισμένης ώρας και θα τους κρατείται φαγητό έτσι ώστε να τρώνε μετά την επιστροφή του από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, ενώ μπορεί να παραμένουν στους χώρους που θα μελετούν και μετά το κλείσιμο των κελιών.

Συγκεκριμένα, ο κρατούμενος ο οποίος έχει παρακολουθήσει με επιτυχία το 1/3 των μαθημάτων του και εργαστηρίων εξ αποστάσεως επί ένα εξάμηνο, δικαιούται να ζητήσει από το συμβούλιο των φυλακών εκπαιδευτική άδεια, καθώς και τη χορήγηση άδειας με την τοποθέτηση ηλεκτρονικού βραχιολιού (ηλεκτρονική επιτήρηση).

Σε περίπτωση που ο κρατούμενος παρακολουθεί με επιτυχία τις σπουδές τους θα τύχει ευεργετικού υπολογισμού έκτισης των ημερών της ποινής του. Δηλαδή, κάθε ημέρα που θα είναι ενταγμένος σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα εκλαμβάνονται ως 3 ημέρες έκτισης της ποινής.