Το μαύρο κουτί της EgyptAir είναι δυνατόν να απομαγνητοφωνηθεί σύμφωνα με την επιτροπή διερεύνησης των αιτιών πτώσης του αεροσκάφους.

Ότι η κατάσταση του ηχητικού καταγραφέα συνομιλιών του αεροσκάφους της EgyptAir επιτρέπει την προσπάθεια απομαγνητοφώνησης των συνομιλιών που έχουν καταγραφεί δήλωσε η επιτροπή διερεύνησης των αιτιών πτώσης του αεροσκάφους στη Μεσόγειο.