Σε δέσμευση σχετικά με τη σταδιακή αποπληρωμή των οφειλών προς τους εκμισθωτές ακινήτων προέβη η εταιρεία Μαρινόπουλος, σύμφωνα με στελέχη της τα οποία συναντήθηκαν με το προεδρείο της ΠΟΜΙΔΑ. Παράλληλα, επισημάνθηκε πως στόχος της αλυσίδας είναι να διατηρήσει το πανελλήνιο δίκτυό της, μόνη ή σε συνεργασίας με άλλους στρατηγικούς εταίρους.

Από την πλευρά της βέβαια η ΠΟΜΙΔΑ σημείωσε, πως «για πολλές οικογένειες τα μισθώματα των καταστημάτων αυτών αποτελούν τον μοναδικό οικονομικό πόρο τους, γι’αυτό όπως και οι εκμισθωτές αντιμετωπίζουν με κατανόηση και υπομονή τη σημερινή κατάσταση, έτσι και η εταιρία, σε κάθε κίνηση και συμφωνία που αφορά τις οικονομικές υποχρεώσεις της, θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα για την καταβολή των οφειλομένων μισθωμάτων προς τους εκμισθωτές των καταστημάτων της».

Η εταιρεία επίσης σημείωσε πως στόχος της είναι να διατηρήσει το πανελλήνιο δίκτυό της, είτε μόνη, είτε σε συνεργασία με άλλους στρατηγικούς εταίρους, έτσι ώστε να συνεχίσει τη λειτουργία της και να αποπληρώσει σταδιακά τις υφιστάμενες οφειλές της προς τους εκμισθωτές των ακινήτων αυτών, παράλληλα με τις νέες.

Σχετικά με το θέμα της καταβολής των οφειλών προς τους εκμισθωτές των καταστημάτων αναφέρθηκε από τους εκπρόσωπους της εταιρίας πως  αυτές «θα αποπληρωθούν σταδιακά προς τους εκμισθωτές των ακινήτων αυτών δίχως να μεσολαβήσει κάποια διαγραφή των οφειλόμενων μισθωμάτων».

Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς σημείωσε: «Ασφαλώς κάθε εκμισθωτής ακινήτου θα ακολουθήσει τις συμβουλές του δικηγόρου του για την προάσπιση των συμφερόντων του. Όμως όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όποια λύση προκριθεί τελικά για κάθε μία από τις μισθώσεις αυτές, θα υλοποιηθεί πολύ ταχύτερα και ευχερέστερα αν η εταιρία είναι εν λειτουργία, παρά αν εξαναγκαστεί σε διακοπή εργασιών, με συνέπεια την απώλεια των αδειών λειτουργίας και την απαξίωση των καταστημάτων τους».