Μεγάλες αλλαγές έρχονται στον Κανονισμό της Βουλής, τις οποίες πρόκειται ν’ αποφασίσει μέσα στις επόμενες ώρες η Ολομέλεια. Μεταξύ άλλων, αλλάζει ο τρόπος εκλογής του Προέδρου της Βουλής, αναβαθμίζεται η «Ώρα του Πρωθυπουργού», ενώ δίνεται και η δυνατότητα της διόρθωσης ψήφου.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις προβλέπουν εκλογή του προέδρου της Βουλής με ονομαστική ψηφοφορία, αντί της ισχύουσας μυστικής, όπως επίσης και δυνατότητα εκλογής αντιπροέδρων που προέρχονται και από την έκτη και την έβδομη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα της Βουλής.

Παράλληλα, αυξάνεται ο χρόνος ομιλίας των συμμετεχόντων στην «Ώρα του Πρωθυπουργού», προκειμένου να αναβαθμιστεί ο Θεσμός.

Ο Πρόεδρος της Βουλής προτείνει επίσης τη διαδικασία διόρθωσης ψήφου, αλλά και τη δυνατότητα να προβάλλεται αντίρρηση ως προς τη συνταγματικότητα και τροπολογίας.

Τι προτείνεται για τη διόρθωση ψήφου;

Η διόρθωση να είναι δυνατή στην περίπτωση ονομαστικής ψηφοφορίας για λόγους προφανούς παραδρομής, με αποδοχή του σώματος, ακόμη και μετά το πέρας της ψηφοφορίας, αλλά πριν την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος ψηφοφορίας, θα επιτρέπεται διευκρίνιση ψήφου, η οποία θα είναι γραπτή και θα κατατίθεται στο πρακτικό της συνεδρίασης.

Την ίδια στιγμή, προτείνεται η κοινοποίηση των εκθέσεων ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την καλύτερη ενημέρωση των διαρκών επιτροπών και για να αξιοποιούνται τα πορίσματά του, οι διαρκείς επιτροπές θα μπορούν να καλούν και εκπροσώπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς ειδικότερη ενημέρωση και παροχή διευκρινίσεων.

Παράλληλα, καθιερώνεται ενημέρωση της Επιτροπής του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του κράτους και εκτέλεσης του προϋπολογισμού από εκπροσώπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την αποτελεσματικότερη λειτουργίας της επιτροπής.

Για την ευρύτερη συμμετοχή κοινωνικών φορέων στη νομοθετική λειτουργία, προτείνεται εξάλλου να αυξηθεί, από έξι (6) σε δέκα (10) ο μέγιστος αριθμός των εξωκοινοβουλευτικών προσώπων που δύνανται να κληθούν από διαρκή επιτροπή, κατά τη συζήτηση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου.

Για να αποφευχθεί η απουσία των Υπουργών κατά τη συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων, προβλέπεται ότι το κώλυμα του αρμοδίου υπουργού συνιστά εξαιρετικό λόγο ένεκα του οποίου δεν συζητείται η επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται σε αυτόν. Έτσι ως «κώλυμα» υπουργού θα νοείται στο εξής κυβερνητική αποστολή του στο εξωτερικό ή το εσωτερικό, όπως και συμμετοχή του σε συνεδριάσεις συλλογικών κυβερνητικών οργάνων και σε συνεδριάσεις με εκπροσώπους ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών.