Κομισιόν: Περισσότερα από 35δισ. ευρώ στην Ελλάδα έως το 2020

LIKE US ON FACEBOOK

Την προσπάθεια της Ελλάδας να αποκαταστήσει τη χρηματοπιστωτική και οικονομική της σταθερότητα στηρίζει η ΕΕ, σύμφωνα με την Ευρωπαία επίτροπο αρμόδια για θέματα απασχόλησης, Mariane Thyssen, έπειτα από ερώτηση του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με την εφαρμογή όσων προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας για τα Κοινωνικά Δικαιώματα.

Ειδικά, σε χώρες του Νότου, όπως η Ελλάδα, όπου σύμφωνα και με τελευταίες έρευνες σημειώνονται αρνητικά ρεκόρ με βάση τη λίστα της ΕΕ, σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η επίτροπος τονίζει ότι «η Επιτροπή στηρίζει την Ελλάδα στην προσπάθειά της να αποκαταστήσει τη χρηματοπιστωτική και οικονομική της σταθερότητα», καθώς και ότι «έχουν κινητοποιηθεί περισσότερα από 35 δισ. ευρώ έως το 2020, στο πλαίσιο του σχεδίου για την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ελλάδα, το οποίο προωθεί τις επενδύσεις και υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις για την προαγωγή της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της κοινωνικής κατάστασης».

Η κ.Thyssen εκπροσωπώντας τις θέσεις της Κομισιόν υπογράμμισε πως «ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων θα αποτελέσει την πυξίδα για την ανανεωμένη σύγκλιση προς καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης».

Αναλυτικά οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003247/2017

προς την Επιτροπή

Θέμα: Ευρωπαϊκός Πυλώνας για τα Κοινωνικά Δικαιώματα

Η Επιτροπή στις 26 Απριλίου 2017, παρουσίασε τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα για τα Κοινωνικά Δικαιώματα, θέτοντας έτσι τις προτεραιότητές της σε τομείς όπως η αγορά εργασίας και το κράτος πρόνοιας. Είναι θετικό ότι οι διακηρύξεις του Προέδρου Γιουνκέρ αρχίζουν έστω και τώρα να περιγράφονται με περισσότερες λεπτομέρειες.

Ωστόσο, έπειτα από τις αιχμές που περιγράφονται, ειδικά υπό τις συνθήκες κρίσης που επικρατούν στην ΕΕ, ανακύπτουν ορισμένα ερωτήματα αναφορικά με την συνοχή των προτάσεων σε σχέση με τις ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, δίκαιες συνθήκες εργασίας και κοινωνική προστασία.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Ποια μέτρα σχεδιάζει η Επιτροπή για να βελτιώσει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ειδικά σε χώρες του Νότου, όπως η Ελλάδα, όπου σύμφωνα και με τελευταίες έρευνες σημειώνονται αρνητικά ρεκόρ με βάση τη λίστας της ΕΕ, σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες;
  2. Η Επιτροπή αναφέρει ότι η υπάρχουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία θα εκσυγχρονιστεί με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει. Με ποιον τρόπο δεσμεύεται η Επιτροπή να ενισχύσει τον θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων, καθώς και τον περιορισμό του ποσοστού θέσεων εργασίας που είναι σε καθεστώς ανασφάλειας και ελαστικότητας;

E-003247/2017

Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής(10.8.2017)

Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων (εφεξής «ο πυλώνας») θα αποτελέσει την πυξίδα για την ανανεωμένη σύγκλιση προς καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Καθώς πολλοί από τους τομείς που καλύπτει εμπίπτουν στην ευθύνη των κρατών μελών, το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής θα αποτελέσει σημαντικό μέσο για την αξιολόγηση της προόδου που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των αρχών του πυλώνα.

Εκτός από το ευρωπαϊκό εξάμηνο, η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για την υλοποίηση του πυλώνα, κυρίως τα ταμεία της ΕΕ και την επικαιροποίηση της νομοθεσίας, αν κριθεί απαραίτητο. Μαζί με τον πυλώνα, η Επιτροπή πρότεινε οδηγία σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές, καθώς και δύο διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους με στόχο την παροχή καλύτερων ελάχιστων διασφαλίσεων του εργατικού δικαίου σε όλους τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με άτυπες σχέσεις απασχόλησης, και τη βελτίωση της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία των ατόμων σε κάθε μορφή απασχόλησης.

Η Επιτροπή στηρίζει την Ελλάδα στην προσπάθειά της να αποκαταστήσει τη χρηματοπιστωτική και οικονομική της σταθερότητα. Έχουν κινητοποιηθεί περισσότερα από 35 δισ. EUR έως το 2020 στο πλαίσιο του σχεδίου για την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ελλάδα, το οποίο προωθεί τις επενδύσεις και υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις για την προαγωγή της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της κοινωνικής κατάστασης.

Copyright © iPop 2012 - 2017 | All rights reserved