Νέα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαπαλλαγής των πολυεθνικών εταιρειών, προτείνει η Κομισιόν. Τα ευρωπαϊκά κράτη – μέλη της ΕΕ καλούνται να τηρήσουν αυστηρή και συντονισμένη στάση, απέναντι στις πολυεθνικές που φοροδιαφεύγουν.

“Η φοροδιαφυγή των πολυεθνικών εταιρειών έχει κοστίσει στην ΕΕ μέχρι ως και 700 δισ. ευρώ χαμένων εσόδων ή περίπου πέντε φορές το ποσό που θα δαπανήσει το 2015 και το 2016 για την προσφυγική κρίση” υποστήριξε σε πρόσφατες δηλώσεις του στο Bloomberg, o Πιέρ Μοσχοβισί ενώ υπογράμμισε χαρακτηριστικά:

Οι μέρες είναι μετρημένες για τις εταιρείες που επιθετικά μειώνουν τους φόρους τους

Αξίζει ακόμα να αναφερθεί πως ο Ευρωπαίος επίτροπος της Κομισιόν σημείωσε πως η φοροδιαφυγή των πολυεθνικών εταιρειών έχει επιβάλει 30% υψηλότερο φόρο στις τοπικές εταιρίες, ενώ υπογράμμισε πως οι πολυεθνικές πρέπει να φορολογούνται στις χώρες που παράγουν τα κέρδη τους.

Τα νέα μέτρα που προτείνει η Κομισιόν για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής των πολυεθνικών εταιρειών, ουσιαστικά καλούν τα κράτη-μέλη της ΕΕ να εφαρμόσουν πιο αυστηρούς φορολογικούς ελέγχους, αλλά και να εφαρμόσουν τα διεθνή πρότυπα εναντίον της φοροαπαλλαγής.

Αναλυτικά τα προτεινόμενα από την Κομισιόν μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και των φοροαπαλλαγών των πολυεθνικών εταιρειών:

  1.  Δεσμευτικά μέτρα, με νομικό πλαίσιο, εναντίον  των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι πολυεθνικές, προκειμένου να μην καταβάλουν τους προβλεπόμενους φόρους.
  2. Ειδικές συστάσεις προς τις χώρες τη ΕΕ,  για τους τρόπους πρόληψης καταχρήσεων φορολογικών συμβάσεων.
  3. Ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών, αναφορικά με τις πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ε.Ε.
  4. Προώθηση την πρέπουσας φορολογικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα .