Κομισιόν και Ευρωκοινοβούλιο διαφωνούν για τη μετεγκάσταση των Σύρων προσφύγων. Ευρωβουλευτές ετοιμάζονται να βάλουν τάξη στο ζήτημα με πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος, το οποίο αναμένεται να λάβει έγκριση την Πέμπτη.

Οι ευρωβουλευτές ουσιαστικά εναντιώνονται στην πρόταση της Κομισιόν, η οποία ζητά απ’ τις χώρες της Ε.Ε. «την αποδοχή στο έδαφός τους, Σύρους υπηκόους που βρίσκονται στη Τουρκία (χωρίς να έχουν περάσει από Ελλάδα) και να συνυπολογίζονται τα άτομα αυτά, για τις 54.000 θέσεις μετεγκατάστασης».

Τα αιτήματα τω ευρωβουλευτών:

  • Ζητούν από τα κράτη – μέλη να διαθέσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου, το 1/3 των θέσεων μετεγκατάστασης για τις οποίες έχουν δεσμευθεί.
  • Ζητούν από τα κράτη – μέλη να παρέχουν τουλάχιστον ανά τρίμηνο τα στοιχεία για τον αριθμό των αιτούντων που μπορούν να μετεγκατασταθούν ταχέως στο έδαφός τους.

Θυμίζουμε πως σύμφωνα με την συμφωνία για το προσφυγικό, η Ε.Ε. θα δέχεται στο έδαφός της έναν Σύρο πρόσφυγα για κάθε Σύρο πρόσφυγα που επιστρέφει απ’ τα ελληνικά νησιά στην Τουρκία.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν πως «τα προγράμματα επανεγκατάστασης (όπως, κατ’ ευθείαν εισδοχή προσφύγων από Τουρκία) για λόγους ανθρωπιστικούς ή άλλους, θα πρέπει να είναι συμπληρωματικά με αυτά της μετεγκατάστασης. Ζητούν τη δημιουργία μιας δεσμευτικής νομοθετικής προσέγγισης της Ένωσης για την επανεγκατάσταση».

Η μετεγκατάσταση αποτελεί μορφή εσωτερικής αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, ενώ η επανεγκατάσταση και η εισδοχή προσφύγων για ανθρωπιστικούς ή άλλους λόγους είναι μορφή εξωτερικής αλληλεγγύης προς τις τρίτες χώρες που φιλοξενούν την πλειονότητα των προσφύγων

Photo: Nikos Libertas / SOOC