Κοινή φορολόγηση θα έχουν τα ομόφυλα ζευγάρια, τα οποία έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, προβλέπει το έντυπο Ε1 το οποίο θα κατατεθεί στην φετινή φορολογική δήλωση.

Αξίζει να τονιστεί πως το έντυπο, το οποίο και φέτος αναμένεται να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τους Έλληνες φορολογούμενους, έχει προσαρμοστεί έτσι ώστε να είναι χρηστικό στα νέα κοινωνικά δεδομένα.

Πλέον, στη δεξιά του στήλη, εκεί δηλαδή όπου η έγγαμη σύζυγος έπρεπε να συμπληρώσει τα στοιχεία της, μπορούν να αναγράφουν τα στοιχεία τους τα μέλη των ομόφυλων, αλλά και των ετερόφυλων ζευγαριών που έχουν επισυνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Στο έγγραφο E1 δίπλα από την φράση «Συζύγου» θα γράφει: «Μ.Σ.Σ.».Αυτά τα αρχικά σημαίνουν: «Μέρος του Συμφώνου Συμβίωσης».

Σύμφωνα μ’ αυτή την εξέλιξη, όπως επισημαίνει σχετική ανακοίνωση: «Υπάρχει πλήρη εξίσωση των ετερόφυλων και ομόφυλων ζευγαριών με τους έγγαμους συζύγους ως προς τα πάσης φύσεως δικαιώματα φορολογικών απαλλαγών και λήψης κοινωνικών επιδομάτων».

Επίσης, όσοι έχουν συνάψει σύμφωνα συμβίωσης έχουν το δικαίωμα πιο υψηλών αφορολογήτων ορίων για αγορά πρώτης κατοικίας, γονικές παροχές και δωρεές ακίνητης περιουσίας σε σύγκριση με τους άγαμους.

Σημείωση!

Τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου, υπεγράφη το πρώτο σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλου ζευγαριού στη χώρα μας.