Κάτω από το όριο της φτώχειας ζουν πάνω από 450.000 παιδιά στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Prolepsis, ενώ χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ένα στα δύο παιδιά της σχολικής χρονιάς 2014-15 έχουν πρόβλημα επισιτιστικής ανασφάλειας.

Αναλυτικότερα, όπως αποκαλύπτει η έρευνα, το 53% των παιδιών που πήρε μέρος στο πρόγραμμα, είχε πρόβλημα στη σίτισή του ενώ το 21% βιώνει πραγματική πείνα. Ακόμη, πάνω από τις μισές οικογένειες που συμμετείχαν στην έρευνα,  ο ένας γονιός δεν είχε σίγουρα δικό του εισόδημα και στο 15% των οικογενειών κανένας από τους γονείς δεν είχε εισόδημα.

Αυξάνεται το πρόβλημα γονιμότητας

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, με έρευνά του, παρουσιάζει ότι η κρίση προκαλεί τεράστιες βλάβες στη γονιμότητα.

«Καθώς ο κίνδυνος φτώχειας φτάνει σε υψηλά επίπεδα αποτελεί αποθαρρυντικό παράγοντα για τα ζευγάρια που αναβάλλουν την απόκτηση παιδιών και αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο δείκτη γονιμότητας ο οποίος ανέκοψε την ανοδική του πορεία το 2009, που ήταν 1,49 παιδιά ανά γυναίκα, προσεγγίζοντας το 2013, την τιμή 1,3 παιδιά ανά γυναίκα», λέει χαρακτηριστικά ο διευθυντής του Κέντρου, Διονύσης Μπαλούρδος.

«Οι ειδικοί θεωρούν ορόσημο το όριο του 1,5 παιδιά ανά γυναίκα, επισημαίνοντας την “παγίδα της γονιμότητας” που σημαίνει ότι όποιος πέσει κάτω από αυτό το όριο δύσκολα μπορεί να ανατρέψει τον δείκτη. Το δεύτερο όριο του 1,3 παιδιά ανά γυναίκα αποκαλείται χαμηλή γονιμότητα: είναι πια το όριο, όπου δύσκολο να λάβεις μέτρα πολιτικής και να επηρεάσεις τον δείκτη», υπογράμμισε καταλήγοντας ο ίδιος.