Καθυστερήσεις στην καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων ΟΓΑ πρόκειται να υπάρξουν, παρά τις σχετικές υπουργικές εξαγγελίες. Ως την Παρασκευή αναμένεται να δοθούν κανονικά εξαγγέλλει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας κ. Γ.Νεφελούδης.

Η καθυστέρηση των πληρωμών των επιδομάτων, όπως υποστηρίζεται από εξωκυβερνητικούς κύκλους οφείλεται στην απουσία επάρκειας σχετικών κονδυλίων ύψους 225 εκατ ευρώ, ενώ το υπουργείο Εργασίας ισχυρίζεται ότι η καθυστέρηση σχετίζεται με γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως βάσει νόμου ορίζεται πως η δόση οφείλει να πληρωθεί ως και τις 20 Οκτωβρίου. Από τους 635 δικαιούχους οι 235.463 έχουν ήδη λάβει τις δύο πρώτες δόσεις, ενώ οι  υπόλοιποι 400.000 πρόκειται να λάβουν για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη στήριξη. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαμορφώνεται από 13 ως 40 ευρώ ανά μήνα, αναλόγως με τον αριθμό των ανήλικων τέκνων και το συνολικό οικογενειακό φορολογικό εισόδημα.

Ειδικότερα,το επίδομα στήριξης τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών ανέρχεται στο ποσό των 500 ευρώ/χρόνο και χορηγείται σε 3 ισόποσες δόσεις. Τα επιδόματα χορηγούνται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων σε όσους έχουν παιδιά κάτω των 18 ή 19 ετών, από τη στιγμή που φοιτούν στη μέση εκπαίδευση ή 25 ετών από τη στιγμή που σπουδάζουν ή έχουν άνω του 67% ποσοστό αναπηρίας.