Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό. Το σχέδιο νόμου θα ψηφιστεί στη Βουλή στο τέλος της εβδομάδας. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, επεκτείνεται ο ασφαλιστικός νόμος και στο δημόσιο. Τι άλλες αλλαγές φέρνει;

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι ο ασφαλιστικός νόμος θα έχει ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου και στον δημόσιο τομέα. Παράλληλα, θα ξεκινήσει και ο νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης. Η σύνταξη πλέον θα ορίζεται από το άθροισμα της βασικής και της αναλογικής.

Σχετικά με το κατώτατο όριο σύνταξης, αυτό δεν θα έχει ισχύ σε όσους αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει από 1η Ιουλίου 2015 και μετά και δεν έχουν συμπληρώσει τα 67 τους χρόνια.

Όσον αφορά τους ένστολους

Το συνταξιοδοτικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, επανέρχεται στις ρυθμίσεις που καθιερώθηκαν με τον ασφαλιστικό νόμο (3865/2010). Οι ένστολοι που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό 60ό έτος της ηλικίας τους ή 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν θα υποχρεούνται σε αποχώρηση από την υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους.

Τέλος, με το νέο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό καταργούνται τα εξής:

  • Καταργείται η διάταξη που προέβλεπε την επαναχορήγηση σύνταξης στους ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΓΑ.
  • Καταργείται από την ημερομηνία της δημοσίευσης του νόμου και μετά, η δυνατότητα του συμψηφισμού με τη σύνταξη των οφειλετών του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), με χρέη προς τον Οργανισμό από 20.000 έως 50.000 ευρώ. Στο εξής, το επιτρεπόμενο όριο οφειλής για συνταξιοδότηση, επανέρχεται για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ στις 20.000 ευρώ και για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ στις 15.000 ευρώ. Η δυνατότητα που είχε παραχωθεί σε ασφαλισμένους του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) (σ.σ. του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) και του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ)) να επιλέγουν την υπαγωγή τους σε έως και τρεις χαμηλότερες ασφαλιστικές κλάσεις έως και τον Δεκέμβριο του 2016.
  • Καταργείται η διάταξη που παρείχε τη δυνατότητα, έως τις 30 Ιουνίου 2017, να αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης για επιχειρήσεις που έχουν δημιουργήσει οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, αλλά συνέχιζαν να καταβάλλουν κανονικά τις τρέχουσες εισφορές τους.
  • Καταργείται η διάταξη που προέβλεπε την ασφάλιση στο ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, δημοσιογράφων που εργάζονται σε γραφεία τύπου αθλητικών ομοσπονδιών.
  • Καταργείται το δικαίωμα πλήρους σύνταξης γήρατος στις ασφαλισμένες στο ΤΣΠ-ΗΣΑΠ στο 50ό έτος της ηλικίας τους.
  • Καταργείται τέλος ο μικρός λογαριασμός του Ασφαλιστικού
  • Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ).
  • Επανέρχονται οι ποινικές διώξεις για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ.