Κατατέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στη Βουλή απ’ την Κυβέρνηση οι «ουρές» των προαπαιτούμενων, προκειμένου να ψηφιστούν αύριο, Παρασκευή, απ’ την Ολομέλεια της Βουλής.

Η τροπολογία για το «πάγωμα» των αυξήσεων στις συντάξεις και κατά το 2022 ισοδυναμεί με πρόσθετη απώλεια εισοδήματος της τάξεως των 250 εκατ. ευρώ. Οι τροπολογίες συμφωνήθηκαν με τους δανειστές προκειμένου να ολοκληρωθεί η λίστα με τα 140 προαπαιτούμενα της δεύτερης αξιολόγησης.

Πέντε είναι συνολικά οι τροπολογίες, οι οποίες κατατέθηκαν και αφορούν:

  • Το αφορολόγητο και τον τρόπο υπολογισμού του
  • Τις συλλογικές συμβάσεις με διορθώσεις των σχετικών αποσπασμάτων της αιτιολογικής έκθεσης και ενδεχομένως του σχετικού άρθρου του πρόσφατα ψηφισμένου μνημονίου
  • Τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς
  • Το συνταξιοδοτικό
  • Και τα οικονομικά των κομμάτων

Η πρώτη τροπολογία για το αφορολόγητο αναδιατυπώνει τη διάταξη που επιτρέπει την επίσπευση της μείωσης του αφορολογήτου όχι από το 2020 όπως προβλέπεται κανονικά αλλά από το 2019.

Η δεύτερη τροπολογία σχετίζεται με τον χρόνο αποκατάστασης των συλλογικών διαπραγματεύσεων:

«Με την υπόψη τροπολογία ορίζεται ότι ισχύουν έως το τέλος του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής (αντί για την υφιστάμενη διατύπωση που λέει για όσο διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής):

  • Η διάταξη σύμφωνα με την οποία η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας και
  • Η αναστολή των διατάξεων σχετικά με τη δυνατότητα επέκτασης και κήρυξης ως γενικώς υποχρεωτικής με υπουργική απόφαση, συλλογικής σύμβασης εργασίας η οποία δεσμεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου ή επαγγέλματος».

Η τρίτη τροπολογία αφορά τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και ορίζει τα εξής:

  • Το τέλος χρήσης των συστημάτων για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή, προσαρμόζονται δε ανάλογα οι επιμέρους ρυθμίσεις του Κώδικα για την πρόοδο της διαδικασίας του πλειστηριασμού μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του υπερθεματιστή.
  • Εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού αποδίδει το τέλος χρήσης στον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο του οποίου αυτός είναι μέλος. Μέρος δε του ανωτέρω ποσού που καθορίζεται με υπουργική απόφαση, αποδίδεται από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙΚ.), εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
  • Επαναπροσδιορίζεται το περιεχόμενο της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών, με την οποία καθορίζονται το ύψος και ο τρόπος καθορισμού, επιμερισμού, είσπραξης και απόδοσης του τέλους χρήσης των συστημάτων, αναπροσαρμογής του τέλους χρήσης και του μέρους αυτού που αποδίδεται στο ΤΑ.Χ.ΔΙΚ. καθώς κα κάθε άλλο συναφές θέμα.

Η τροπολογία για το συνταξιοδοτικό αφορά στο πάγωμα των συντάξεων και για το 2022: «Μετατίθεται για την 1/1/2023 από την 1/1/2022 που ισχύει, η έναρξη αναπροσαρμογής των κύριων συντάξεων βάσει των οριζόμενων συντελεστών (δηλαδή του ΑΕΠ και του δείκτη τιμών καταναλωτή). Από τον κρατικό προϋπολογισμό προκύπτει εξοικονόμηση δαπάνης για το οικονομικό έτος 2022 ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ»

Η τελευταία τροπολογία σχετίζεται με την χρηματοδότηση των κομμάτων.

Photo: Yannis Behrakis/Reuters