Οι ασθενής που επισκέπτονται τα νοσοκομεία της χώρας μας, δεν χρειάζεται πλέον να πληρώνουν το εισιτήριο των 5 ευρώ αφού αυτό καταργήθηκε και επίσημα.

Η απόφαση για την κατάργηση του εισιτηρίου των 5 Ευρώ, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την υπογραφή των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών Δ.Μάρδα, Υγείας Ανδρέα Ξανθού και του υπουργού Εργασίας, Παναγιώτη Σκουρλέτη.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι, «καταργούμε την αριθμ. Υ3Α/ΓΠ/οικ. 7829/Φ.15/1991 (ΦΕΚ 514/Β΄)με κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αμοιβής εξέταστρων εξωτερικών ιατρείων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων» στο σύνολό της, όπως ισχύει και την παράγραφο 1 της αριθμ. Υ3α/ΓΠ.οικ. 88618/11.09.2002 (ΦΕΚ 1223/Β’) κοινής υπουργικής απόφασης Καθορισμός αμοιβής στα Κέντρα Υγείας για τις παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες, όπως αυτή ισχύει. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Σημείωση!

Βέβαια, το τελευταίο διάστημα είναι αλήθεια ότι το μέτρο του εισιτηρίου των 5 Ευρώ είχε ατονήσει και αυτά τώρα με την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργήθηκε και επίσημα.