Αμέσως μετά την αιφνίδια αύξηση στις κάρτες και τα εισιτήρια των ΜΜΜ, ο ΟΑΣΑ προχωράει σε μια άλλη τακτική προκειμένου να ικανοποιήσει -να προσπαθήσει τουλάχιστον- το επιβατικό κοινό.

Τι κάνει; Προσφέρει έκπτωση στις μαζικές αγορές καρτών απεριορίστων διαδρομών.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του ΟΑΣΑ;

«Ο Ο.Α.Σ.Α, στα πλαίσια της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής και των μέτρων που λαμβάνει για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μετακίνησης και τιμολόγησης προς το επιβατικό κοινό, παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συλλόγους, ενώσεις εργαζομένων και φορείς του δημόσιου τομέα, να προμηθεύονται μαζικά ετήσιες και εξαμηνιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών με έκπτωση ανάλογη της ζητούμενης ποσότητας.

Η τιμή πώλησης των ετήσιων και εξαμηνιαίων καρτών είναι προνομιακή σε σχέση με την τιμή των μηνιαίων καρτών και των εισιτηρίων, ενώ σε περιπτώσεις μαζικής διάθεσης, πωλούνται με επιπρόσθετη έκπτωση ανάλογη της ζητούμενης ποσότητας. Η κλίμακα εκπτώσεων με βάση τις ισχύουσες τιμές έχει ως εξής:

ΚΑΡΤΕς ΟΑΣΑ

Οι επιπρόσθετες εκπτώσεις παρέχονται μετά την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού με ισχύ ενός έτους. Η έκπτωση γίνεται επί του αθροίσματος οποιουδήποτε συνδυασμού καρτών.

Ήδη υπάρχουν συμφωνητικά για πώληση 27.000 καρτών με έκπτωση».

Photo: Menelaos Myrillas / SOOC