Προηγούμενες έρευνες είχαν δείξει πως η κατανάλωση καφέ μπορεί να ωφελήσει το συκώτι, αλλά μια νέα μελέτη δείχνει ότι η κατανάλωση ντεκαφεϊνέ μειώνει επίσης τα επίπεδα των ηπατικών ενζύμων. Άρα το συμπέρασμα αυτής της έρευνας είναι πως τα οφέλη δεν συνδέονται με την περιεκτικότητα σε καφεΐνη.

Τόσο o κανονικός όσο και ο ντεκαφεϊνέ καφές, είχαν δείξει πως μείωναν τα ηπατικά ένζυμα στους συμμετέχοντες της μελέτης οι οποίοι έπιναν τουλάχιστον τρία φλιτζάνια την ημέρα.

Αλλά και η συνήθεια να ξεκινάμε την μέρα μας μ έναν αχνιστό καφέ, έδειξε έρευνα, από το National Cancer Institute της Bethesda, η οποία δημοσιεύτηκε στο journal Hepatology,  πως έχει θετικές επιπτώσεις στην υγεία μας! Η κατανάλωση του γευστικού ροφήματος έχει συνδεθεί με τη μείωση των κινδύνων για διαβήτη, καρδιαγγειακή νόσο, μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος, κίρρωση και καρκίνο του ήπατος.

Στα πλαίσια της έρευνας η οποία έγινε το 1999-2010 συμμετείχαν 27,000 άτομα μεγαλύτερα από 20 ετών.

Κάθε συμμετέχον έπρεπε να καταγράφει 24 ώρες το 24ωρο τις ποσότητες του καφέ που κατανάλωναν. Οι ερευνητές μέτρησαν τα επίπεδα στο αίμα των δεικτών ηπατικής λειτουργίας προκειμένου να αξιολογήσουν την υγεία του ήπατος – συμπεριλαμβανομένης της αμινοτρανσφεράσης (ALT), αμινοτρανσφεράση (AST), αλκαλική φωσφατάση (ALP) και γ-γλουταμυλ τρανσαμινασών (GGT).

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες που έπιναν τρία ή περισσότερα φλιτζάνια καφέ την ημέρα, είχαν χαμηλότερα επίπεδα των τεσσάρων ηπατικών ενζύμων, σε σύγκριση με όσους δεν έπιναν καθόλου καφέ. Επιπλέον, βρήκαν τα ίδια αποτελέσματα σε συμμετέχοντες που έπιναν μόνο ντεκαφεϊνέ καφέ.