Διευκρινίσεις σχετικά με τα μέτρα τα οποία συμφωνούνται στα πλαίσια του Μνημονίου έδωσε ο πρόεδρος της Κομισιόν, J. C. Juncker, απαντώντας με επιστολή στο σχετικό αίτημα δύο μελών του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις στην Ελλάδα.

Ο κ. Juncker εξέφρασε την άποψη πως τα μέτρα του Μνημονίου δεν είναι απαραίτητο να υπακούν στο κοινοτικό δίκαιο.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Κομισιόν στην απάντησή του υπενθύμισε ότι στο Μνημόνιο για το Πρόγραμμα Στήριξης και Σταθερότητας που συμφωνήθηκε το καλοκαίρι του 2015, η Ελλάδα συμφώνησε στην ευθυγράμμιση των συλλογικών συμβάσεων, των συλλογικών απολύσεων των πλαισίων των βιομηχανικών δράσεων με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές.

Προκειμένου ο εν λόγω στόχος να γίνει πιο εύκολος, η Κομισιόν έκανε πρόταση οι μεταρρυθμίσεις να βασιστούν στη διαδικασία ευρείας διαβούλευσης, η οποία θα περιλαμβάνει μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και τις απόψεις διεθνών οργανισμών, ένας απ’ τους οποίους είναι και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO). Μ’ αυτή την πρόταση, πρόσθεσε ο κ. Juncker, συμφώνησαν όλες οι πλευρές.

«Οι κοινωνικοί εταίροι στην Ελλάδα, επίσης διαβουλεύθηκαν σε αυτήν τη διαδικασία. Η Ομάδα εμπειρογνωμόνων κατέθεσε την έκθεσή της το Σεπτέμβριο του 2016 και οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ της ελληνικής Κυβέρνησης και των εκπροσώπων των Θεσμών ως προς το ποιες προτάσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη», επισήμανε ο Πρόεδρος της Κομισιόν στην επιστολή του.

Παράλληλα, ο κ. Juncker τόνισε πως κατά την εφαρμογή του Μνημονίου, η Κομισιόν προχώρησε σε πράξεις πλήρως συμμορφωμένες με τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών αναφορικά με τον σεβασμό στο δικαίωμα των εργοδοτών και των εργαζομένων να διαπραγματεύονται και να καταλήγουν σε συλλογικές συμφωνίες, ενώ έλαβε υπόψιν «ενεργά τις απόψεις των δύο πλευρών της βιομηχανίας μέσα από αφοσιωμένες διμερείς συναντήσεις».

Όμως, πρόσθεσε ο κ. Juncker, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει επιβεβαιώσει πως τα Μνημόνια είναι δράσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, οι οποίες βρίσκονται εκτός της έννομης τάξης της ΕΕ.

«Επομένως όταν υιοθετούνται εθνικά μέτρα που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του Μνημονίου, η Ελλάδα δεν εφαρμόζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ως εκ τούτου ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν ισχύει ως έχει στα ελληνικά μέτρα», διευκρίνισε ο J. C. Juncker.

O ίδιος υπογράμμισε πως η Κομισιόν ξέρει το καθήκον της και παραμένει δεσμευμένη με τις κοινές αξίες και αρχές που ενσωματώνονται στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ειδικότερα.

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι ως μέρος των προτάσεων της ελληνικής Κυβέρνησης για τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις θα αναδυθούν ως ένα ισχυρό και αποτελεσματικό εργαλείο που θα βοηθήσει την Ελλάδα να προωθήσει έξυπνα τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, την κοινή ευημερία και την κοινωνική συνοχή