Το μυστήριο με τους ανθρώπους που έχουν εμμονή με το one night stand αποφάσισαν να λύσουν επιστήμονες οι οποίοι πραγματοποίησαν σχετική έρευνα.


Όπως επισήμαναν, λοιπόν, ερευνητές από το University of Redlands γι’ αυτή την λατρεία κυρίως των νέων ατόμων ευθύνονται οι γονείς οι οποίοι είναι απόντες από τη ζωή των παιδιών τους.

Να τονισθεί πως για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε δείγμα περίπου τετρακοσίων φοιτητών η πλειονότητα των οποίων ήταν άνδρες.

Σύμφωνα με την έρευνα, για τις περιστασιακές σχέσεις των ατόμων ευθύνονται κατά κύριο λόγο οι γονείς, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά τους.

Πιο επιρρεπείς, λοιπόν, στο περιστασιακό σεξ φέρεται να είναι όσοι μεγάλωσαν χωρίς την πατρική φιγούρα στη ζωή τους. Όσοι μεγάλωσαν μέσα σε μια σταθερή οικογένεια θέλουν να ακολουθήσουν το παράδειγμα των γονέων τους και να κάνουν σταθερές σχέσεις.

Για ακόμα μια, λοιπόν, φορά οι επιστήμονες απέδειξαν, πως η οικογένεια επηρεάζει πολύ τη ζωή των ατόμων αλλά και γενικότερα το τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τις επαφές τους με το αντίθετο φύλο.