Διαφορετικά στοιχεία σχετικά με την ανεργία δείχνει η έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, δείχνοντάς την αυξημένη στο β’ τρίμηνο του 2016.

Συγκεκριμένα, η έκθεση της επιστημονικής ομάδας του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ εκτιμά ότι η πραγματική ανεργία στο β’ τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 30,8%.

Η ενδιάμεση έκθεση του Οκτωβρίου τονίζει ότι προκειμένου να γίνονται σωστές εκτιμήσεις για την ανεργία, θα πρέπει να υπολογίζεται στους ανέργους και το εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό, δηλαδή άτομα που ψάχνουν εργασία, αλλά δεν είναι διαθέσιμοι όταν διενεργείται η έρευνα, όπως επίσης και όσοι, ενώ είναι διαθέσιμοι, δεν αναζητούν δουλειά. Παράλληλα, στους ανέργους θα πρέπει να υπολογίζονται και όσοι υποαπασχολούνται.

Σύμφωνα με την σχετική έκθεση του ΙΝΕ- ΓΣΕΕ, οι μακροχρόνια άνεργοι παραμένουν σταθερά στους 800.000. Ως μακροχρόνια άνεργοι ορίζονται εκείνοι που είναι χωρίς δουλειά για τουλάχιστον 12 μήνες.

Τι αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ για την ανεργία τον Αύγουστο;

Η ανεργία τον Αύγουστο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, διαμορφώθηκε στο 23,4%.

Το εν λόγω ποσοστό είναι οριακά μειωμένο μεν από το 24,6% τον ίδιο μήνα πέρυσι, αλλά παράλληλα παρουσιάζει και οριακή αύξηση σε σύγκριση με το 23,3% του Ιουλίου εφέτος.

Τονίζουμε, πως ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 1.126.455 άτομα, με το μεγάλο πρόβλημα να εντοπίζεται, κυρίως στους νέους σε ηλικία, αλλά  και στα άτομα 55- 64 ετών.