Υπάρχουν πολλές φήμες γύρω απ’ τους αριστερόχειρες. Ορισμένες μελέτες υποστηρίζουν ότι οι αριστερόχειρες πεθαίνουν νωρίτερα, ενώ άλλες τους συνδέουν με παραβατικές συμπεριφορές ή ότι πίνουν περισσότερο. Νέα έρευνα, όμως, ανακάλυψε κάτι νέο: Οι αριστερόχειρες είναι πιο έξυπνοι!

Η IFL Science επανεξέτασε μελέτες σχετικά με τις δεξιότητες και την μαθηματική ικανότητα των αριστερόχειρων, προκειμένου να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει παλαιότερες έρευνες.

Οι ερευνητές εξηγούν ότι η λειτουργία των χεριών είναι μια εκδήλωση της εγκεφαλικής λειτουργίας και συνεπώς σχετίζεται με τη γνωστική λειτουργία.

Προφανώς, οι αριστερόχειρες έχουν μια μεγαλύτερη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου που τους βοηθά όταν πρόκειται για τη συνειδητοποίηση του χώρου και τις αναπαραστάσεις αντικειμένων.

Επιπλέον, έχουν μεγαλύτερη callosums corpus, δηλαδή τη δέσμη των νευρικών κυττάρων που συνδέει τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου.

Αυτό σημαίνει ότι έχουν αυξημένη συνδεσιμότητα μεταξύ των δύο πλευρών του εγκεφάλου, έτσι ώστε τείνουν να επεξεργάζονται τις πληροφορίες πιο γρήγορα απ’ τους δεξιόχειρες.

Για την επίτευξη πιο αξιόπιστων αποτελεσμάτων, η IFL επανεξέτασε μια σειρά πειραμάτων, όπου συμμετείχαν 2.300 φοιτητές με διαφορετική ηλικία.

Τα πειράματα είχαν διάφορα επίπεδα μαθηματικής δυσκολίας. Χρησιμοποίησαν το ίδιο ερωτηματολόγιο σε όσους δοκιμάστηκαν για να εξασφαλίσουν έγκυρα συμπεράσματα.

Τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά για τους δεξιόχειρες!

Οι δοκιμές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι αριστερόχειρες ξεπέρασαν το υπόλοιπο δείγμα όταν αντιμετώπιζαν δύσκολη επίλυση προβλημάτων. Όταν η εργασία απαιτούσε απλά μαθηματικά οι αριστερόχειρες και οι δεξιόχειρες ήταν στο ίδιο επίπεδο, καθώς δεν υπήρχε διαφορά στην απόδοση. Όμως, στα πιο δύσκολα προβλήματα, οι αριστερόχειρες αποδείχθηκε ότι «έχουν» με άνεση τους δεξιόχειρες!

Ωστόσο, η IFL Science επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να μην κρίνουμε τους ανθρώπους καθαρά από το χέρι που χρησιμοποιούν στο γράψιμο, καθώς μόνο το ένα τρίτο των ανθρώπων με υπερβολικά αναπτυγμένη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου είναι αριστερόχειρες, υπάρχουν πολλά δεξιόχειρα άτομα με παρόμοια εγκεφαλική λειτουργία.

Συνεπώς, δεξιόχειρες μην χάνετε την ελπίδα σας!