Μια μικρή αυστραλιανή έρευνα δείχνει ότι οι γιαγιάδες που κρατάνε τα εγγόνια τους  μια φορά την εβδομάδα τα πηγαίνουν καλύτερα σε γνωστικά τεστ σε σχέση με εκείνες που τα φυλάνε πιο συχνά ή καθόλου.

Οι ερευνητές λένε ότι τα οφέλη για τον εγκέφαλο μπορεί να μην προέρχονται μόνο από την κοινωνική δέσμευση, αλλά από την ενεργή συμμετοχή σε αυτές τις σχέσεις.

Μια μορφή κοινωνικής δέσμευσης φαίνεται απολύτως απαραίτητη για τη μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων για την καλή λειτουργία του εγκεφάλου σε μεγαλύτερη ηλικία.

Εκτός από τα δεδομένα στα οποία βασίστηκαν, οι ερευνητές παρακολούθησαν 224 γυναίκες μεταξύ 65 και 75 ετών. Οι περισσότερες είχαν εγγόνια και ξόδευαν χρόνο για να φροντίσουν κατά μέσο όρο τρία παιδιά. Εκείνες που φρόντιζαν τα εγγόνια τους ήταν περίπου ένα χρόνο νεότερες και πιο πιθανό να έχουν τουλάχιστον 12 έτη επίσημης εκπαίδευσης από εκείνες που δεν το έκαναν.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν διάφορες δοκιμές για να μετρήσουν τη γνωστική ικανότητα των γυναικών, ζητώντας τους να διαβάζουν τους αριθμούς προς τα εμπρός και προς τα πίσω, να ονομάσουν πολλά ζώα, να πουν αντρικά ονόματα και φρούτα και να αντιγράψουν ένα σχέδιο.

Για να ελέγξουν τη μνήμη, οι γυναίκες επαναλάμβαναν μια λίστα λέξεων και ονόμαζαν όσες λέξεις μπορούσαν, ξεκινώντας με διαφορετικά γράμματα.

Μετά από συνεκτίμηση της ηλικίας και της εκπαίδευσης των επιπέδων των γυναικών, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι εκείνες που φρόντιζαν τα εγγόνια τους μια μέρα την εβδομάδα τα πήγαν καλύτερα στις γνωστικές δοκιμασίες από εκείνεςς που δεν έκαναν φύλαξη παιδιών ή από εκείνες που φρόντιζαν τα εγγόνια τους μέχρι πέντε ημέρες την εβδομάδα.