Είναι από καιρό γνωστό ότι οι άντρες έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν αυτισμό και άλλες νευροαναπτυξιακές διαταραχές σε σύγκριση με τις γυναίκες. Ενώ τα αγόρια έχουν 1 στις 52 πιθανότητες να εμφανίσουν διαταραχές του φάσματος του αυτισμού, ο κίνδυνος αυτός είναι μόνο 1 στις 252 για τα κορίτσια. Η νέα έρευνα διαπιστώνει γιατί συμβαίνει αυτό: γιατί ο αυτισμός είναι τελικά πιο συχνός στους άντρες.

Προηγούμενες έρευνες είχαν δείξει ότι μπορεί να ευθύνεται η ύπαρξη του χρωμοσώματος Χ για τη συχνότητα εμφάνισης αυτισμού στους άντρες, όμως οι συντάκτες της νέας μελέτης υποστηρίζουν ότι μάλλον δεν είναι υπεύθυνο το συγκεκριμένο χρωμόσωμα.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 16.000 άτομα με νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Ανέλυσαν επίσης πρόσθετα δεδομένα από 800 οικογένειες που έχουν αυτισμό.

Μέσα από τις αναλύσεις τους, οι ερευνητές άρχισαν να παρατηρούν ότι, παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα αγόρια αναπτύσσουν αυτισμό, οι σοβαρές γενετικές μεταλλάξεις που είναι υπεύθυνες για τέτοιες ασθένειες ήταν πιο πιθανό να περάσουν στα παιδιά μέσα από το DNA της μητέρας τους παρά του πατέρα τους.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα όμως ότι οι γυναίκες είναι σε καλύτερη θέση να ξεπεράσουν τις γενετικές μεταλλάξεις, σε σύγκριση με τους άντρες. Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες είχαν περισσότερες μεταλλάξεις – και μεγαλύτερες μεταλλάξεις – ήταν λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν διαγνώσιμα νευροαναπτυξιακά προβλήματα.

Για να εμφανίσει κάποια γυναίκα αυτισμό χρειάζονται πιο ακραίες γενετικές μεταλλάξεις γι’ αυτό και είναι λιγότερο πιθανό τα κορίτσια να παρουσιάσουν αυτισμό σε σύγκριση με τα αγόρια.