Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να εκδώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων αν θέλουν να προχωρήσουν σε κάποια συναλλαγή που αγορά την ακίνητη περιουσία τους.

Με το συγκεκριμένο πιστοποιητικό αποδεικνύεται ότι για τα προηγούμενα 5 χρόνια ο φορολογούμενος έχει πληρώσει όλους τους φόρους που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο ακίνητο και ότι όλα τα στοιχεία του ακινήτου είναι σωστά και δεν έχουν απόκλιση από τα συμβόλαια και λοιπά αποδεικτικά έγγραφα.

Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ είναι απαραίτητο για κάθε μεταβίβαση δωρεά και αποδοχή κληρονομιάς για το συγκεκριμένο ακίνητο.

Το πιστοποιητικό εκδίδεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εκτός από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

 • Πιστοποιητικό, το οποίο χορηγείται για αποβιώσαντα.
 • Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε φορολογούμενο, ο οποίος έχει ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες οφειλές ΕΝ.Φ.Ι.Α.
 • Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται με παρακράτηση του αναλογούντος φόρου.
 • Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής του και δεν επιτρέπεται η χρήση κυρωμένου αντιγράφου αυτού.

Πότε απαιτείται από τον συμβολαιογράφο

Το πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για τις εξής ενέργειες:

 • Μεταβίβαση ακινήτου με επαχθή αιτία
 • Μεταβίβαση ακινήτου με εκούσιο πλειστηριασμό
 • Μεταβίβαση ακινήτου με χαριστική αιτία
 • Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο ακινήτου
 • Αποδοχή κληρονομιάς
 • Εγγραφή υποθήκης
 • Σύσταση Οριζόντιας ιδιοκτησίας
 • Σύσταση πραγματικής δουλείας επί ακινήτου
 • Σύσταση προσωπικής δουλείας επί ακινήτου
 • Ανταλλαγή ακινήτου
 • Συζήτηση αγωγής ενώπιον δικαστηρίου
 • Άλλη ενέργεια ενώπιον δικαστηρίου
 • Οποιαδήποτε ενέργεια ενώπιον δημόσιας αρχής πλην δικαστηρίου.

Για να εκδοθεί το πιστοποιητικό θα πρέπει:

 1. Να εισέλθετε στην ηλεκτρονική εφαρμογή του περιουσιολογίου Ε9 στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr
 2. Να επιλέξτε το έτος 2017
 3. Να κάνετε «κλικ» στην επιλογή «έκδοση νέου πιστοποιητικού για χρήση στο έτος 2017.
 4. Να επιλέξετε χρήση και να πληκτρολογήσετε τον εντεκαψήφιο Α.Τ.ΑΚ. του εμπραγμάτου δικαιώματος, για το οποίο θέλετε να εκδώσετε πιστοποιητικό.Για κάθε Α.Τ.ΑΚ. εκδίδεται ξεχωριστό πιστοποιητικό.
 5. Από τις διαθέσιμες ενέργειες, να κάνεις κλικ στην επιλογή δικαιώματος για έκδοση πιστοποιητικού.
 6. Να κάνεις προεπισκόπηση προκειμένου να μπορείς να ελέγξεις τα στοιχεία πριν εκδοθούν.