Από προηγούμενες έρευνες είχε προκύψει ότι η αγορά «εμπειριών ζωής», όπως διακοπές και εισιτήρια για εκδηλώσεις και αξιοθέατα κάνει τους ανθρώπους πιο ευτυχισμένους. Νέα έρευνα από το San Francisco State University έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα: τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία στους υλιστές, δηλαδή στους άμεσα εμπλεκόμενους με το ζήτημα.

Παρατηρήθηκε, λοιπόν, ότι η συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων, δεν είναι πιο ευτυχισμένη αφού πραγματοποιήσει μια τέτοια αγορά. Και δεν μιλάμε για αμελητέα ποσότητα ανθρώπων, αλλά για το 1/3 των καταναλωτών.

Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι αυτό ίσως εξηγείται επειδή αναγκάζονται να κάνουν επιλογές που ενδεχομένως δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητά τους, διότι φοβούνται ότι αν εκτονώσουν τις καταναλωτικές τους διαθέσεις όπως νομίζουν, οι άλλοι θα τους κατακρίνουν.

Πείραμα έδειξε ότι όσοι ξοδεύουν τα χρήματά τους σε καταναλωτικά αγαθά δεν νιώθουν την ίδια ικανοποίηση όταν «αγοράζουν» εμπειρίες. Μπορεί έτσι να τους αποδέχονται πιο εύκολα φίλοι και συγγενείς, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι είναι ευτυχισμένοι, καθώς καταπιέζονται και προσπαθούν να ενταχθούν στα κοινωνικά πρέπει.