Έχουμε ποτέ αναρωτηθεί ότι η γλώσσα είναι το κέντρο της ανθρώπινης επικοινωνίας; Η γλώσσα γενικότερα είναι φορέας πολιτισμικών και κοινωνικών στοιχείων.

Η μελέτη ξένων γλωσσών ειδικότερα προετοιμάζει τα παιδιά μας για τις προκλήσεις του αύριο με την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας αναπτύσσοντας διαπολιτισμική επικοινωνία και προετοιμάζοντας τη σημερινή νεολαία για τη συμβίωση της με άλλους νέους στην παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας.

Επίσης η διαδικασία μάθησης γενικότερα ακονίζει τις διανοητικές μας ικανότητες και εξελίσσει τον τρόπο που σκεπτόμαστε μέσα από τις διάφορες γλωσσικές ασκήσεις. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών προσφέρει ικανοποιητικότερη σχολική απόδοση και υψηλότερο βαθμό επικοινωνίας.

Νέα μελέτη έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες οι οποίες έχουν δείξει ότι όσοι μιλάνε μια ή παραπάνω ξένες γλώσσες διαθέτουν καλύτερη νοητική υγεία μέχρι τα γεράματα. Στο παρελθόν είχε δειχτεί ότι η δεύτερη γλώσσα παρέχει όφελος όταν μαθαίνεται πολύ νωρίς στη ζωή ενός ανθρώπου, σχεδόν παράλληλα με την μητρική του. Όμως, η νέα έρευνα δείχνει ότι ανάλογο όφελος για τον εγκέφαλο και τον νου υπάρχει, ακόμα και αν η εκμάθηση αρχίζει στο Δημοτικό.

Μια ξένη γλώσσα ανοίγει τις πόρτες σε ένα νέο πολιτισμό για τα παιδιά μας. Μαθαίνουν να εκφράζουν νέες πιο σύνθετες ιδέες καθώς εκτίθενται σε πολιτισμικά ερεθίσματα τα οποία δεν τους ήταν γνώριμα μέχρι τώρα.

Τα οφέλη, λοιπόν, που αποκτούν τα παιδιά μαθαίνοντας ξένες γλώσσες είναι σημαντικά και πολλαπλά στην πολυπολιτισμική κοινωνία όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα. Μαθαίνοντας ξένες γλώσσες τα παιδιά μπορούν να εξερευνήσουν τον πλούτο των αξιών και αντιλήψεων που συνθέτουν τον σύγχρονο κόσμο. Ο μαθητής αποκτά μια πληρέστερη εικόνα για την σύνθεση μιας άλλης πολιτισμικής κοινότητας και έρχεται αντιμέτωπος με μια παγκόσμια οπτική των πραγμάτων.

Επιπρόσθετα, μέσα από την εκμάθηση ξένων γλωσσών τα παιδιά αποκτούν ένα προβάδισμα στον ανταγωνιστικό εργασιακό χώρο αποκτώντας τα εφόδια για μια πετυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στο συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα του διεθνούς εμπορίου και των διαπολιτισμικών εμπορικών συναλλαγών.

Αυτά που κερδίζουμε από τη γλωσσομάθεια είναι τόσα πολλά που αδιαμφισβήτητα αξίζουν τον κόπο. Είναι , λοιπόν , φανερό ότι η εκμάθηση ξένης γλώσσας δεν είναι απλά χρήσιμη αλλά απολύτως αναγκαία.

«Για όλους αυτούς τους λόγους χρειάζεται να μάθουμε ξένες γλώσσες» εξηγούμε στο παιδί που σαφώς δεν πρέπει να θεωρείται περιττό έξοδο και σπατάλη χρόνου αλλά σίγουρα επένδυση για το μέλλον.

Έλενα Ηλιάδη,

Υπεύθυνη του Τμήματος Αγγλικών στα Εκπαιδευτήρια Χουρδάκη

Εκπαιδευτήρια Χουρδάκη

Πανδρόσου 45 Π.Φάληρο

Τηλ:2109833353, 2109818609

Email:  info@hourdaki.edu.gr