Δύο φέρεται σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες να είναι εταιρείες οι οποίες  έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για το 24% του ΑΔΜΗΕ και βρίσκονται σε ανοικτή γραμμή με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πρόκειται για την ιταλική Terna Rete Italia και η γαλλική RTE θυγατρική της EDF στα δίκτυα, που βλέπουν ως ευκαιρία την επέκταση τους στα Βαλκάνια.

Να τονισθεί πως η έγκριση η οποία δόθηκε από τη γενική συνέλευση της ΔΕΗ αλλά και η πρόσκληση προς τους υποψήφιους επενδυτές, ήταν μόνο το πρώτο βήμα που αφορά την μερική αποκρατικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, δηλαδή την πώληση του 49% σε ιδιώτες (24% σε στρατηγικό επενδυτή και 25% στο χρηματιστήριο).

Το αμέσως επόμενο βήμα αναμένεται να γίνει με στόχο να αποφευχθεί η πώληση του 100% του ΑΔΜΗΕ τον Οκτώβριο.

Τι προβλέπει ο σχεδιασμός για τον ΑΔΜΗΕ;

  • «Ποσοστό 51% του ΑΔΜΗΕ μεταφέρεται σε Εταιρεία Συμμετοχών που θα ιδρύσει η ΔΕΗ. Το 51% της νέας αυτής Εταιρείας Συμμετοχών θα ανήκει στο Δημόσιο, και το 49% στους υφιστάμενους ιδιώτες μετόχους της ΔΕΗ. Επομένως το Δημόσιο θα ελέγχει το 26,01% του ΑΔΜΗΕ και οι υφιστάμενοι ιδιώτες μέτοχοι της ΔΕΗ το 24,9%.
  • Ποσοστό 24% του ΑΔΜΗΕ θα πωληθεί μέσω διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού σε στρατηγικό επενδυτή, και
  • •Ποσοστό 25% θα πωληθεί σε εταιρία που θα δημιουργήσει το Δημόσιο, τη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, της οποίας θα έχει τη μοναδική και αμεταβίβαστη μετοχή».