Ποινές φυλάκισης που είναι πιθανό να υπερβούν ακόμα και τα δέκα χρόνια και αφορούν φορολογικές παραβιάσεις προβλέπουν οι νέες διατάξεις οι οποίες διατυπώνονται στο ποινολόγιο της εφορίας. Να σημειωθεί, πως η σχετική εγκύκλιος εκδόθηκε από το γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο «όποιος αποκρύβει φορολογητέα εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία άνω των 100.000 ευρώ κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης δύο ετών, ενώ όσον αφορά τον ΦΠΑ, η διετής φυλάκιση προβλέπεται ακόμη και για μικρότερα ποσά, της τάξης των 50.000 ευρώ».

Πως τιμωρείται η φοροδιαφυγή ως προς τον φόρο Εισοδήματος, τον ΕΝΦΙΑ και τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων;

Η εγκύκλιος επισημαίνει, πως η συγκεκριμένη πράξη μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπο με ποινή φυλάκισης δύο ετών, καθώς εξηγεί «ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί, υπερβαίνει, ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος, τις 100.000 ευρώ».

Την ίδια στιγμή, με μεγαλύτερη ποινή κάθειρξης θα τιμωρούνται όσοι έχουν υποκρύψει εισοδήματα άνω των 150.000 ευρώ.

Τι συμβαίνει με τη φοροδιαφυγή ως προς τον ΦΠΑ;

«Αυτή τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών, αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου που δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ή επεστράφη ή συμψηφίστηκε ή εξέπεσε ή διακρατείται, υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις 50.000 ευρώ και με ποινή κάθειρξης, εφόσον κατά τις ως άνω ίδιες προϋποθέσεις, το ποσό του φόρου υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ» σημειώνει η εγκύκλιος.

Η φοροδιαφυγή ως προς τον φόρο Πλοίων:

  • «Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών, εφόσον, κατά τις ως άνω προϋποθέσεις, το εν λόγω ποσό φόρου υπερβαίνει, ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος, τις 100.000 ευρώ.
  • Με ποινή κάθειρξης, εφόσον, κατά τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, το εν λόγω ποσό φόρου υπερβαίνει, ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος, τις 150.000 ευρώ».

Για την φοροδιαφυγή ως προς τις περιπτώσεις έκδοσης – αποδοχής φορολογικών στοιχείων και τη νόθευση φορολογικών στοιχείων οι ποινές είναι οι εξής:

  • Τρεις μήνες ανεξαρτήτως της αναγραφόμενης αξίας συναλλαγής.
  • Ένα έτος φυλάκισης σε περίπτωση που η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων είναι πάνω από 75.000 ευρώ.

Μέχρι δέκα έτη να σημειωθεί, πως μένουν στη φυλακή όσοι έχουν αποκρύψει πάνω από 200.000 ευρώ.